Polacy i Żydzi w okupowanych Niemczech.

Polacy i Żydzi w okupowanych Niemczech.
Polacy i Żydzi w okupowanych Niemczech.

Do 1951 r. Bergen-Belsen był największym obozem DP w okupowanych Niemczech i najważniejszym, obok Bawarii, centrum życia żydowskiego. W 1946 r. znajdowało się ok. 11 tys. Żydów (w zdecydowanej większości z Polski, ale również z Węgier i Rumunii). W Bergen-Belsen mieszkało też ok. 10 tys. z ok. 230 tys. polskich dipisów znajdujących się w połowie 1946 r. w strefie brytyjskiej.

Na arenie międzynarodowej obóz ten stał się symbolem konfliktu polsko-żydowskiego w okupowanych Niemczech. Ze względu na ogromną rolę, jaką odgrywał Belsen jako symbol losu żydowskich dipisów, informacje na ten temat trafiały natychmiast do informacji Żydowskiej Agencji Telegraficznej, amerykańskiej prasy żydowskiej i raportów żydowskich organizacji pomocowych. Apogeum przemocy miało miejsce w maju 1946 r., a więc w chwili wzmożonego napięcia w okupowanych Niemczech spowodowanego przez falę uchodźczą, pogarszające się z tego powodu warunki życiowe i wzmagającą się presję repatriacyjną.

Seminarium poprowadzi dr Katarzyna Person (ŻIH) – historyczka, badaczka Zagłady i stosunków polsko-żydowskich, koordynatorka Pełnej Edycji Podziemnego Archiwum Getta Warszawy.

/ ŻIH /