Ludobójstwo w perspektywie historyczno-socjologicznej

Ludobójstwo w perspektywie historyczno-socjologicznej - fragment okładki

Źródło: ohistorie

przez Piotr Witek|Opublikowano 23 lutego 2019

Wiek XX jest określany wiekiem ludobójstwa. Masowe zbrodnie nie są jednak zamkniętym rozdziałem historii. Obecne są w zbiorowej pamięci, rzutują na politykę historyczną państw. Wyjaśnienie i zrozumienie ludobójstwa stanowi przedmiot naukowych dociekań.

Lech M. Nijakowski w książce Ludobójstwo. Historia i socjologia ludzkiej destrukcyjności (2018) przedstawił dyskusje wokół pojęcia genocydu, przeanalizował przykłady zbiorowej przemocy i wnikliwie przyjrzał się procesom społecznym, które sprawiają, że ludzie angażują się w akty masowej eksterminacji.

Książka Lecha Nijakowskiego będzie punktem wyjścia do dyskusji z udziałem Autora i badaczy analizujących problem ludobójstwa w aspekcie prawnym i historycznym.

W dyskusji udzial wzięli:

  • prof. Agnieszka Kolasa-Nowak
  • prof. Lech NIjakowski
  • prof. Ireneusz C. Kamiński
  • dr Krzysztof Persak