IPN rekomenduje recenzje książki „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski”

Źródło: IPN

Recenzje rekomendowane przez IPN i odpowiedź autorów

  1. Piotr Gontarczyk, Między nauką a mistyfikacją, czyli o naturze piśmiennictwa prof. Jana Grabowskiego na podstawie casusu wsi Wrotnów i Międzyleś powiatu węgrowskiego, „Glaukopis” nr 36, s. 313-323

  2. Tomasz Roguski: Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, red. Barbara Engelking i Jan Grabowski, „Glaukopis” nr 36, s. 335-356

  3. Roman Gieroń: Próby przetrwania zagłady w powiecie bocheńskim. Refleksje po lekturze artykułu Dagmary Swałtek-Niewińskiej, „Zeszyty Historyczne WiN-u” nr 47/2018, s. 95-108

  4. Dawid Golik: Nowatorska noc. Kilka uwag na marginesie artykułu Karoliny Panz, „Zeszyty Historyczne WiN-u” nr 47/2018, s. 109-134

  5. Recenzja autorstwa dr. Tomasza Domańskiego „Korekta obrazu?...” - osobna publikacja dołączona do „Biuletynu IPN”