Konferencja ICCJ 2019 - przygotowania

Trwają przygotowania do dorocznej Konferencji Mędzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ).

Odbędzie się w Lund (Szwecja) w dniach 30 VI - 3 VII 2019 roku.

Temat Konferencji brzmi: "Przemiany w nas i między nami. Jak nasze nowe relacje wpływają na chrześcijańskie i żydowskie pojmowanie własnego JA?"

Zmieniamy się jako wspólnoty i jednostki. Rodzi się wiele pytań, na które chcemy udzielać odpowiedzi: W jaki sposób możemy wprowadzić dialog do wnętrza naszych tradycji religijnych i aby nie tylko na ich peryferia?

Tytułem wstępu: Introduction to the conference theme for Lund 2019 PDF

Pobierz załączniki

Introduction to the conference theme for Lund 2019 PDF