Postronni? Zagłada w relacjach chłopskich świadków

Postronni? Zagłada w relacjach chłopskich świadków
Postronni? Zagłada w relacjach chłopskich świadków

"W obecnych badaniach nad relacjami polsko-żydowskimi podczas Zagłady coraz częściej formułowane są dwa postulaty: po pierwsze - znalezienia w polszczyźnie adekwatnego odpowiednika angielskiego terminu "bystanderer", po drugie - rewizji kategorii świadka w odniesieniu do postaw Polaków wobec Zagłady. Te dwa rozpoznania będą stanowiły punkt wyjścia do omówienia proponowanej konceptualizacji polskiego świadka jako postronnego oraz ukazania złożoności i różnorodności reakcji, motywacji i postaw polskiego społeczeństwa, a zwłaszcza chłopskich świadków."

Seminarium poprowadzi Karolina Koprowska – doktorantka kulturoznawstwa na Wydziale Polonistyki UJ i lektorka języka jidysz w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierowniczka projektu badawczego „Miejsce urodzenia jako kategoria badań kulturowych. Migracje – tożsamość – pamięć” w ramach Diamentowego Grantu. Autorka książki „Postronni? Zagłada w relacjach chłopskich świadków” (Kraków 2018).

/ŻIH/