Semantyka filozofii Heideggera a ideologia faszyzmu

"Semantyka filozofii Heideggera a ideologia faszyzmu"
"Semantyka filozofii Heideggera a ideologia faszyzmu"

Seminarium naukowe ŻIH, 11:00. Prowadzenie - dr Piotr Kendziorek, pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego.

W okresie powojennym we Francji i w Niemczech wielokrotnie debatowano nad intelektualnymi przesłankami politycznego zaangażowania Heideggera w latach 1933–1934. W tym kontekście istotną rolę odgrywała dyskusja nad politycznymi implikacjami filozoficznych kategorii myśli Heideggera.

W referacie autor zarysuje stanowiska w tej debacie, skupiając się na nowatorskich pracach trzech niemiecko-żydowskich intelektualistów: Roberta Mindera, Theodora W. Adorno i Arthura G. Goldschmidta.