Zagłada Żydów berlińskich i warszawskich

Zagłada Żydów berlińskich i warszawskich
Zagłada Żydów berlińskich i warszawskich

Seminarium Pracowni Społeczności Wielkomiejskich poprowadzi Marta Janczewska, pracownik naukowy ŻIH o godz. 11.00 w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu.

Kiedy Hitler został mianowany kanclerzem Rzeszy, w Niemczech mieszkało pół miliona Żydów (0,77 % ogółu społeczeństwa), z czego ok. 160 tysięcy przebywało w Berlinie. W Warszawie mieszkało w tym czasie około 380 tysięcy Żydów. Choć dyskryminujące prawodawstwo hitlerowskie i ciągłe szykany były wspólnym doświadczeniem obu grup, to jednak niemieckie plany zagłady Żydów zostały zrealizowane nieco inaczej. Spotkanie poświęcone będzie omówieniu polityki niemieckiej wobec Żydów w dwóch miastach, a także ukazaniu specyfiki ukrywania się wśród „aryjczyków”. /ŻIH/