Polscy burmistrzowie w Generalnym Gubernatorstwie

Polscy burmistrzowie w Generalnym Gubernatorstwie
Polscy burmistrzowie w Generalnym Gubernatorstwie

Polscy burmistrzowie w Generalnym Gubernatorstwie - okupacja, kolaboracja i Holokaust. Seminarium, które poprowadzi Grzegorz Rossoliński-Liebe (Freie Universität Berlin). Warszawa, sala ŻIH w Błękitnym Wieżowcu, wejście od ul. Tłomackie, 11:00-12:30.

Generalne Gubernatorstwo było tą częścią okupowanej Polski, w której administracja w znacznej części składała się z polskich urzędników. Burmistrzowie byli jedną z najważniejszych grup tej administracji. Zarządzali oni częścią miast Generalnego Gubernatorstwa ściśle współpracując z Kreishauptmannami i Stadthauptmannami. Część z nich aktywna była również w ruchu oporu. W będzie dotyczył stosunku polskich burmistrzów do Żydów podczas okupacji i w czasie Zagłady. Zostanie także przedstawiony projekt monografii, nad którą prelegent obecnie pracuje.

Seminarium odbędzie się 19 marca o godz. 11.00 w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu.

Serdecznie zapraszamy!

Grzegorz Rossoliński-Liebe jest historykiem specjalizującym się w historii Holokaustu, faszyzmu i antysemityzmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest autorem kilku książek i licznych artykułów poświęconych tym zagadnieniom. Pracuje na Freie Universität Berlin. Obecnie bada zachowania polskich burmistrzów podczas okupacji i kolaborację Niemców z Polakami w czasie drugiej wojny światowej.

/ ŻIH/