II Niezależne Obchody Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim

II Niezależne Obchody Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim
II Niezależne Obchody Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim

Zbierzemy się znów, jak w zeszłym roku, bo pamiętamy. Pamiętamy to, co się tu zdarzyło. Pamiętamy o tych, którzy walczyli. Pamiętamy o tych, którzy zginęli. Pamiętamy tych, którzy i które tę pamięć podtrzymywali: Marek Edelman, Jacek Kuroń, Zofia Kuratowska, Anka Kowalska, Lechosław Goździk, Mirosław Sawicki, Symcha Rotem Rathajzer ps. „Kazik”, Noemi Korsan, Chawka Raban, Julia Hartwig i wielu innych.

Zbierzemy się o 12:00 pod Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie, skąd przejdziemy pod tablicę pamięci Zygielbojma, na skrzyżowaniu ulic Zamenhofa i ulicy Lewartowskiego. Ta ostatnia, także dzięki naszym i waszym staraniom, dopiero co wróciła na mapę Warszawy. Mamy nadzieję, że ten symboliczny powrót to znak, że manipulacja pamięcią zbiorową nie jest tak prosta, jak wydaje się politykom. Na miejscu wysłuchamy pieśni w jidysz w wykonaniu chóru Wielokulturowego Liceum Humanistycznego WLH im. Jacka Kuronia, listu Marka Edelmana i wiersza Czesława Miłosza "Campo di Fiori". Artystka Patrycja Dołowy opowie o projekcie żywego upamiętnienia Matek Getta. Przejdziemy w milczeniu pod dawny bunkier ŻOBu na Miłej 18, gdzie zgodnie z tradycją przekazaną młodym przez Marka Edelmana w 2008 roku, dzieci i młodzież zapalą znicze na szczycie kopca Anielewicza - by pamięć trwała w nowych pokoleniach. U stóp Kopca reszta z nas wysłucha wierszy Zuzanny Ginczanki "Non omnis Moriar" w wykonaniu Maja Komorowska oraz poematu Władysława Szlengla "Kontratak". Stąd udamy się pod pomnik na Umschlagplatz, gdzie odczytamy wiersz Barańczaka "Jeżeli porcelana to wyłącznie taka", oraz wysłuchamy biogramów ofiar Zagłady, przygotowanych przez Ewę Teleżyńską i Pawła Sawickiego.

Po południu, o 18.00 zapraszamy do Cafe Kryzys na projekcję filmu Jolanty Dylewskiej "Kronika Powstania w Getcie Warszawskim wg Marka Edelmana".

INDEPENDENT COMMEMORIATION OF THE WARSAW GHETTO UPRISING

We gather again beacause we remember. We remember what happened. We remember those that fought. We remember those that died. And we remember those that kept that memory alive: Marek Edelman, Jacek Kuroń, Zofia Kuratowska, Anka Kowalska, Lechosław Goździk, Mirosław Sawicki, Symcha Rotem Rathajzer alias „Kazik”, Noemi Korsan, Chawka Raban, Julia Hartwig and many others.

Lets meet at 12 PM at the Monument to the Ghetto Heroes in Warsaw, from where we will go under the Zygielbojm memorial, at the crossing of Zamenhof and Lewartowski Streets. The latter has just returned to the map of Warsaw thanks to our mutual efforts. We are hoping that this symbolic fact will serve as a message to politicians, that manipulating collective memory is not as easy as they thought. In the first location we will listen to Yiddish songs performed by the Jacek Kuroń Multicultural Human Sciences High School Choir, to Marek Edelman's 1983 letter to the communist authorities and to “Campo di Fiori”, a poem by Czesław Miłosz. Later, artist Partycja Dołowy will present her project of a living commemoration of the Ghetto's Mothers. We will then walk in silence to the Jewish Combat Organization's bunker on 18 Miła Street, where, in accordance with the tradition passed on to the youth by Marek Edelman, children will light candles on top of the Anielewicz mound so that the memory stays alive in future generations. Meanwhile, at the bottom of the mound, the rest of us will listen to Zuzanna Ginczanka's “Non Omnis Moriar” read by Maja Komorowska and Władysław Szlengel's “Kontratak” (“Counterattack”). From there we will continue to the memorial on Umschlagplatz where we will read Barańczak's “Jeżeli porcelana to wyłącznie taka” (“If porcelain, then only the kind ”) and the stories of Holocaust victims prepared by Ewa Teleżyńska and Paweł Sawicki.

In the afternoon, at 6 PM, we invite you to Cafe Kryzys for a screening of a film by Jolanta Dylewska titled "Kronika Powstania w Getcie Warszawskim wg Marka Edelmana" (“Warsaw Ghetto Uprising Chronicle as told by Marek Edelman”).