Żydzi, Zagłada, Kościół

Żydzi, Zagłada, Kościół
Żydzi, Zagłada, Kościół

Spotkane. w Muzeum Żydów Mazowieckich, Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku, ul. Kwiatka 7. 18:00.

,"Z myślą o 76. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim oraz 100. rocznicy urodzin i 10. rocznicy śmierci Marka Edelmana – jednego z przywódców tego powstania – zapraszamy na kwietniowe spotkanie z prof. Jackiem Leociakiem pt. Polska, Żydzi, Zagłada, Kościół. Prof. Leociak jest kierownikiem Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, członkiem założycielem Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Razem z prof. Barbarą Engelking przygotował koncepcję galerii „Zagłada” w stołecznym Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wśród jego licznych i ważnych publikacji są m.in. „Getto warszawskie. Przewodnik o nieistniejącym mieście” (wspólnie z prof. Barbarą Engelking), „Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów”, „Młyny boże. Zapiski o Kościele i Zagładzie”. W tej ostatniej występuje np. papież Pius XII milczący wobec Zagłady. Ale też ksiądz Stanisław Cieśliński, który podczas wojny w kazaniach – publicznie, otwarcie, jawnie – bronił Żydów i apelował o pomoc dla nich. Prof. Leociak za swoją działalność zasłużył na wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, wśród nich: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodę im. Jerzego Giedroycia, odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Nagrodę im. Kazimierza Wyki."