Jom ha-Zikkaron - Dzień Pamięci Poległych Żołnierzy Izraelskich i Ofiar Terroryzmu

Jom ha-Zikkaron - Dzień Pamięci Poległych Żołnierzy Izraelskich i Ofiar Terroryzmu.
Jom ha-Zikkaron - Dzień Pamięci Poległych Żołnierzy Izraelskich i Ofiar Terroryzmu.

Co roku, 4 dnia miesiąca ijar, w Izraelu obchodzi się Jom ha-Zikkaron – Dzień Pamięci Poległych Żołnierzy Izraelskich i Ofiar Terroryzmu.

W wieczór poprzedzający ten dzień wyją syreny w całym Izraelu, a ludzie zatrzymują się, aby upamiętnić poległych minutą milczenia – zatrzymuje się ruch uliczny i nawet na autostradach samochody zjeżdżają na pobocze, a kierowcy pochylają głowy w zadumie.

Jom ha-Zikkaron obchodzi się w dniu poprzedzającym Dzień Niepodległości Izraela, ponieważ dzięki poświęceniu i odwadze izraelskich żołnierzy i żołnierek Żydzi mogą żyć w swoim kraju w pokoju.

Obchody tego dnia wraz z rabinem Avim Baumolem - JCC Kraków. Będziemy wspominać pierwszych żołnierzy, którzy walczyli w wojnie o niepodległość Izraela, a z których wielu było Ocalałymi z Holokaustu, którzy polegli w walce o swoją nową ojczyznę.