Poruszająca historia życia Jakuba Hersz-Grinera - ks. inf. Grzegorza Pawłowskiego

Poruszająca historia życia Jakuba Hersz-Grinera - ks. inf. Grzegorza Pawłowskiego
Poruszająca historia życia Jakuba Hersz-Grinera - ks. inf. Grzegorza Pawłowskiego

"Ksiądz Pawłowski należy do pokolenia ocalonych z Zagłady. Podobnie Marian Turski, przewodniczący Rady Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Obaj spotkali się pierwszy raz właśnie podczas promocji książki "Ocaleni z Zagłady". W spotkaniu w Państwowym Muzeum na Majdanku promującym książkę "Ocaleni z Zagłady" ks. Grzegorza Pawłowskiego uczestniczyli m.in. Marian Turski i bp Mieczysław Cisło." /lublin.gosc.pl/

"Promocję książki wydanej nakładem wydawnictwa Gaudium poprzedził wykład Jakuba Chmielewskiego z Działu Naukowego PMM. Badacz przedstawił skomplikowane i złożone losy mieszkańców Izbicy, w której zginęły poprzez rozstrzelanie matka i siostry ks. Pawłowskiego.

Z wykładu można się było dowiedzieć, że znaczne pogorszenie sytuacji ludności żydowskiej w Izbicy miało miejsce począwszy od jesieni 1941 r., kiedy podjęto szerokie przygotowania do Aktion Reinhardt. Dalsza część analiz uzmysłowiła obecnym ogrom okrucieństw, jakim Niemcy poddali Żydów w Izbicy, z powiatu krasnostawskiego oraz tych, których przytransportowano do getta tranzytowego z innych krajów. Aż do kwietnia 1943 r., kiedy nastąpiła całkowita likwidacja ludności żydowskiej Izbicy, naziści wysyłali transporty osób pochodzenia żydowskiego do obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze, także do obozu koncentracyjnego na Majdanku."

"Prowadzący w nawiązaniu do tematyki zawartej w książce zapytał M. Turskiego, w jaki sposób zachować pamięć o Zagładzie w pokoleniach, które nie pamiętają tamtych zdarzeń. A także - prowokacyjnie - o to, czy obecne pokolenie nie ma prawa, by przestać żyć wspomnieniem Zagłady."