Edukacja o Holokauście w Instytucie Europeistyki UJ

Szkoła Letnia II stopnia

Collegium Maius  Uniwersytetu Jagiellońskiego
foto. Cancre

Po raz piąty rozpoczynamy Szkołę Letnią II stopnia dla nauczycieli, pracowników instytucji kultury i działaczy organizacji pozarządowych, którzy w swoich społecznościach i miejscach pracy pełnią rolę ekspertów i multiplikatorów w zakresie edukowania o Holokauście, upamiętniania ofiar Zagłady i zachowania dziedzictwa żydowskiego.

Zorganizowanie tegorocznej, piątej już edycji Szkoły Letniej II stopnia stało się możliwe dzięki finansowemu wsparciu ze strony Fundacji Koret z USA.

Do uczestnictwa w programie zostanie zaproszonych 20 osób, które w swojej pracy wykazują się ponadprzeciętną aktywnością w zakresie nauczania i upamiętnienia Zagłady, wśród nich z pewnością znajdą się absolwenci dziesięciu edycji Szkoły Letniej stopnia podstawowego, które nieprzerwanie odbywały się na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2006 – 2015, a także osoby, które aplikowały do poprzednich Szkół Letnich stopnia drugiego, ale nie mogły zostać przyjęte z powodu z braku miejsc. Do każdej z dotychczasowych edycji Szkoły Letniej II stopnia aplikowało kilkakrotnie razy więcej osób aniżeli dostępnych miejsc; w tym roku organizatorzy otrzymali dwukrotnie więcej zgłoszeń.

Wykładowcami i ekspertami tegorocznej Szkoły Letniej są wybitni znawcy tematu z kraju i zagranicy, wśród nich: prof. Dan Michman, Instytut Yad Vashem w Jerozolimie, prof. Jan Grabowski, Uniwersytet w Ottawie, prof. Michael Berenbaum, American Jewish University w Los Angeles, prof. Zdzisław Mach, Uniwersytet Jagielloński, dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Instytut Europeistyki UJ, dr hab. Sławomir Kapralski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, dr hab. Piotr Forecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W ciągu czterech dni seminarium uczestnicy będą zastanawiać się jak skutecznie przeciwdziałać współczesnemu antysemityzmowi i rasizmowi, jak rozmawiać z młodzieżą o trudnych kwestiach, np. o różnych postawach Polaków wobec Holokaustu, jak ucząc o Holokauście i prawach człowieka efektywnie korzystać z technologii IT, materiałów audiowizualnych, jak wykorzystywać lokalne miejsca pamięci w podejmowanych działaniach na rzecz przywracania pamięci i dziedzictwa żydowskiego. Formuła zajęć będzie obejmować praktyczne warsztaty, prezentacje, wykłady, dyskusje panelowe z aktywnym udziałem uczestników programu.

Intencją organizatorów Szkoły Letniej II stopnia jest stworzenie odpowiednich warunków do swobodnej dyskusji, wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy uczestnikami, wykładowcami oraz zaproszonymi liderami społeczności lokalnych i działaczami organizacji pozarządowych, czemu sprzyjać będą ciekawy program, profesjonalizm i entuzjazm wykładowców, a także przyjazna atmosfera panująca w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Program Szkoły Letniej

Zaproszenie na wykład otwarty prof. Michman

Pobierz załączniki

Piąta Szkoła Letnia II stopnia - Nauczanie o Holokauście PDF

Is the Holocaust Different from other Genocides? PDF