Śluby i nafta: elity żydowskie w Galicji Wschodniej w XIX wieku

Seminarium Naukowe
Śluby i nafta: elity żydowskie w Galicji Wschodniej w XIX wieku

Miasta Borysław i Drohobycz były wyjątkowym przypadkiem rozwoju przemysłowego w przeważająco agrarnej Galicji Wschodniej. Na pierwszych stadiach rozwoju przemysł był kształtowany głównie przez przedsiębiorców żydowskich. Połączenia biznesowe, społeczne, a zwłaszcza ślubne między nimi utworzyły sieć nowych elit żydowskich. Mechanizm tworzenia połączeń, relacji przedsiębiorców między sobą i w środowisku wielokulturowym Galicji pomaga zrozumieć modernizacyjne procesy przemian wspólnot żydowskich.

Vladyslava Moskalets — wykładowczyni Wydziału Nowej Historii Ukrainy Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego (Lwów), koordynatorka programu studiów żydowskich, laueratka VII konkursu im. Majera Bałabana.

Seminarium odbędzie się 25 czerwca o godz. 11.00 w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu.

/Żydowski Instytut Historyczny/