Przestrzeń żydowska w dawnej i współczesnej Polsce

Zaproszenie na Seminarium Pracowni Społeczności Wielkomiejskich
Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce. Przestrzeń miejska, modernizacja i antysemityzm.

Punktem wyjścia spotkania będzie książka Konrada Matyjaszka Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce (Universitas, 2019) będąca analizą krytyczną historii przestrzeni miejskich w Polsce, które przeznaczone zostały na zamieszkanie społecznościom żydowskim. Tematem spotkania będzie wzajemna relacja rozwoju i modernizacji polskich przestrzeni miejskich oraz praktykowanego w tych przestrzeniach antysemickiego wykluczenia. W odniesieniu do przestrzeni przednowoczesnych (XV-wiecznego getta krakowskiego) i nowoczesnych (pl. Grzybowskiego w Warszawie i warszawskiej dzielnicy przemysłowej), autor książki opowiadać będzie o wysiłkach na rzecz ukształtowania i modernizacji przestrzeni miejskiej oraz o miejscu, jakie na skutek tych wysiłków przeznaczono mieszkającym w Polsce Żydom.

Konrad Matyjaszek – architekt, kulturoznawca, pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Współredaguje rocznik Studia Litteraria et Historica. Zajmuje się badaniami architektury i przestrzeni miejskich w kontekście ich roli wobec tożsamości zbiorowych, badaniami nad antysemityzmem, oraz analizą polskich i środkowoeuropejskich dyskursów miejskiej nowoczesności i modernizacji; laureat VII konkursu im. Majera Bałabana

/Żydowski Instytut Historyczny/