Świat wartości i normy moralne społeczeństw okupacyjnej Europy

Logo konferencji „Początek nowego ładu: Europa 1939–1940”  - debata wokół książki „Żelazny Wiatr” autorstwa Petera Fritzsche'a.

Logo konferencji „Początek nowego ładu: Europa 1939–1940”

Instytut Pileckiego:

Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28

W ramach konferencji „Początek nowego ładu: Europa 1939–1940” (17-19 IX 2019) zapraszamy na debatę 19 IX 2019 wokół książki „Żelazny Wiatr” autorstwa Petera Fritzsche'a.

Peter Fritzsche przedstawia w swej książce przez pryzmat różnych świadectw historię okupowanej przez Niemców Europy. Wykorzystując dzienniki, listy i rozmaite relacje, zarysowuje realia życia codziennego w podbitych krajach. Pokazuje, w jaki sposób ich mieszkańcy starali się funkcjonować w obliczu coraz brutalniejszych represji oraz nasilającej się wojny totalnej, jak usiłując przetrwać konflikt, jednocześnie próbowali zrozumieć nową, ukształtowaną przez nazistów rzeczywistość i nadać jej sens.

Autor opisuje nie tylko rozdartą między kolaboracją i oporem Francję oraz poddaną brutalnym represjom Polskę, ale także neutralną Szwajcarię – tym samym pokazuje, w jak różnych sytuacjach znalazły się poszczególne narody Europy. Szczególnie dużo uwagi poświęca reakcji społeczeństw na Holokaust oraz inne masowe zbrodnie. Stawia przy tym trudne pytania o uniwersalne mechanizmy wpływające na granice ludzkiej solidarności i empatii w obliczu przemocy. Konfrontując nas ze strachem świadków, lękających się uwięzienia lub śmierci, ukazuje, jak złudne może być odnoszenie do okresu wojennego norm znanych z czasu pokoju.

Peter Fritzsche – historyk, profesor na Uniwersytecie Illinois. Autor licznych książek, m.in. nagradzanej Życie i śmierć w Trzeciej Rzeszy (2008, wyd. pol. 2010).

Naszymi gośćmi będą:

  • Prof. Sebastian Piątkowski (Delegatura IPN w Radomiu)
  • Prof. Tadeusz Panecki (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
  • Grzegorz Czerniak (Zespół ds. projektów filmowych Instytutu Pileckiego)
  • Moderacja: dr Agnieszka Konik (Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami, Instytut Pileckiego)