Żydzi w walce z nazistowskimi Niemcami podczas II wojny światowej

Muzeum POLIN

Muzeum POLIN

/POLIN/

Międzynarodowa konferencja "Żydzi w walce z nazistowskimi Niemcami podczas II wojny światowej" zorganizowana w 80. rocznicę wybuchu wojny jest okazją do dyskusji o złożonych problemach wkładu Żydów w walkę z Trzecią Rzeszą i jej sojusznikami oraz oporu wobec nazistowskiej polityki zagłady.

19-20 września (czwartek-piątek), wstęp wolny

Konferencja podejmuje kwestię tak walki zbrojnej, jak i oporu cywilnego. Żydowscy żołnierze walczyli w szeregach armii sprzymierzonych, m.in. Wojska Polskiego, Armii Czerwonej i armii amerykańskiej. Żydzi tworzyli zbrojne organizacje podziemne oraz uczestniczyli w formacjach partyzanckich w wielu krajach.

Chcemy poszukać odpowiedzi na pytanie, czym był żydowski opór? Jak należy go rozumieć i czym różnił się od innych modeli oporu podczas wojny? Konferencja ma za zadanie możliwie szeroko naświetlić to pojęcie. Przyglądając się nie tylko oporowi zbrojnemu, ale również zorganizowanemu i indywidualnemu oporowi cywilnemu podczas wojny, pragniemy przyczynić się do lepszego zrozumienia wysiłków Żydów na rzecz ratowania życia i godności ludzkiej w konfrontacji z nazistowskim planem ludobójstwa.

Języki konferencji: polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne).

Na zdjęciu: Nieśmiertelnik (blaszka identyfikacyjna) Juliana Bussganga z okresu służbyw II Korpusie Polskim. Julian Bussgang urodził się we Lwowie. We wrześniu 1939 r., po wybuchu II wojny światowej, jego rodzina przedostała się do Rumunii. Kilka miesięcy później znaleźli się w Palestynie.

Po przybyciu II Korpusu Polskiego Armii Andersa do Palestyny, Bussgang wstąpił na ochotnika w jego szeregi. Walczył we Włoszech, m.in. pod Monte Cassino. Po wojnie studiował we Włoszech i Anglii. W 1949 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.

Fot. M Starowieyska, obiekt w kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, nr inwentarzowy MHŻP-B80. Dar Juliana Bussganga.

Konferencja odbywa się w ramach Global Education Outreach Program

Konferencja jest możliwa dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Opór cywilny w oczach świadka historii

Czy żydowski opór cywilny w czasach Holokaustu był w ogóle możliwy? Co dawało siłę ludziom stawiającym opór: potrzeba walki o godność czy nadzieja na dalsze życie? Na te pytania odpowie Marian Turski, przewodniczący Rady Muzeum POLIN, posiłkując się własnymi doświadczeniami konspiracji w getcie.

19 września (czwartek), g. 18.00, wstęp wolny, bezpłatne wejściówki do odbioru od godz. 10.00 wyłącznie w kasie muzeum w dniu wykładu.

Żydowski opór cywilny w czasach Holokaustu – czy w ogóle był możliwy? Najbardziej bezbronna część społeczeństwa, sparaliżowana terrorem i głodem – czy jest w ogóle w stanie wykrzesać opór? Opór to znaczy – ustrzec przynajmniej jakąś część przed eksterminacją. Opór to znaczy – zachować nadzieję, wolę przeżycia, wolę walki i godność. I – w miarę możliwości – przygotować tych, co przeżyją, do w miarę aktywnego życia w Polsce, w Izraelu, w jakimkolwiek miejscu na świecie.

Autor wzbogaci tekst wykładu doświadczeniem własnym z udziału w konspiracji gettowej. Wykład jest częścią międzynarodowej konferencji naukowej „Żydzi w walce z nazistowskimi Niemcami podczas II wojny światowej”. Badacze spotkają się w Muzeum POLIN w 80. rocznicę wybuchu wojny, by dyskutować o wkładzie Żydów w walkę z Trzecią Rzeszą oraz o żydowskim oporze wobec nazistowskiej polityki zagłady.

Marian Turski, historyk i dziennikarz, od 1958 roku kieruje działem historycznym tygodnika Polityka. Wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego. Autor lub współautor kilkunastu książek. Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Przewodniczący Rady Muzeum Historii Żydów Polskich.

Pobierz załączniki

PDF