Obertyn. Opowieści o życiu miasteczka

Spotkanie z cyklu Czytelnia POLIN

Muzeum POLIN

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego porozmawiamy o polsko-ukraińsko-żydowskiej historii miasteczek dawnej Galicji Wschodniej. W spotkaniu udział wezmą prof. Monika Adamczyk-Garbowska, dr Karolina Panz, Piotr Zubowski z Ośrodka "Pamięć i Przyszłość". Rozmowę poprowadzi dr. Marta Duch-Dyngosz, redaktorka Miesięcznika ZNAK.

23 października (środa), godz. 18.00, wstęp wolny

Dwujęzyczna, polsko-ukraińska, publikacja zatytułowana "Obertyn. Opowieści o życiu miasteczka" stanowi efekt międzynarodowego projektu naukowego, poświęconego jednemu z miasteczek dawnego województwa stanisławowskiego – Obertynowi. Na podstawie relacji mówionych i spisanych wspomnień ukazano w niej pamięć Polaków, Ukraińców i Żydów na temat wspólnego życia we wschodnich województwach II Rzeczypospolitej oraz okoliczności opuszczenia na trwałe domu rodzinnego i rozstania ze sobą w trakcie II wojny światowej i o okresie powojennym. Opowieści mieszkańców przeplatają się tworząc wspólną narrację o życiu w małym miasteczku na Pokuciu od ok. 1918 r. do końca lat 50. XX w.

Materiałem badawczym były pozyskiwane podczas badań terenowych na obszarze Ukrainy oraz w zachodniej i północnej Polsce, relacje świadków historii, jak i odnajdywane podczas szeroko zakrojonych kwerend archiwalnych i bibliotecznych dokumenty, wspomnienia czy fotografie. Publikacja o Obertynie jest dobrym punktem wyjścia do dyskusji w Polsce i na Ukrainie o trudnych, kontrowersyjnych i traumatycznych kwestiach wpływających również współcześnie na stosunki polsko-ukraińsko-żydowskie, jak m.in.: Holokaust, ataki ukraińskich nacjonalistów na Polaków, czy represje wymierzone przez władze radzieckiej Ukrainy wobec ukraińskich partyzantów.

Redakcja naukowa: Marcelina Jakimowicz, Piotr Zubowski

Rok wydania: 2018

Książka ukazała się nakładem Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" z Wrocławia