Wspólna Radość Tory 2019

Reminiscencje

Wspólna Radość Tory, Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, Warszawa, 2015

Wspólna Radość Tory, Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, Warszawa, 2015 (archiwum)

"...Dzisiaj pragniemy proklamować wspólną „radość Tory” z udziałem i Żydów, i chrześcijan, przede wszystkim oczywiście katolików, bo jesteśmy tu, w katolickim kościele (bardzo dziękujemy gospodarzom za zaproszenie), nie mówiąc już o tym, że jesteśmy w Polsce, która jest – zwłaszcza w obecnej, powojennej fazie swojego istnienia – w przeważającym stopniu katolicka. Oczywiście nasze spotkanie nie jest ani świętem żydowskim, ani świętem katolickim . Jest to unikalna – w skali światowej – uroczystość stworzona przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Spotykamy się co rok... "
(Stanisław Krajewski - "Radość Tory – wspólna radość, wspólna Tora")

Relacja multimedialna

Uroczystości w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych w Warszawie (27-10-2019)