Marek Edelman na 11 listopada

2019 - Rok Marka Edelmana

Nienawiść jest łatwa, miłość wymaga wysiłku

11 i 12 listopada na ekranie w centrum Warszawy, nad pawilonem „Cepelia”, pojawi się ta grafika

/Otwarta Rzeczpospolita/

W Roku Marka Edelmana, roku setnej rocznicy Jego urodzin i dziesiątej rocznicy śmierci, nasz sprzeciw wobec nienawistnych haseł głoszonych w tzw. marszu niepodległości wyrażamy przywołując Jego słowa: „Nienawiść jest łatwa, miłość wymaga wysiłku.”

„Pozwalamy, żeby na ulicach demokratycznych miast demokratycznych krajów, w imię swobód demokratycznych, odbywały się parady nienawiści i nietolerancji. To zły znak. To nie jest demokracja. Demokracja nie polega na przyzwoleniu na zło, nawet najmniejsze, bo ono może nie wiadomo kiedy urosnąć” – przestrzegał Marek Edelman.

11 i 12 listopada na ekranie w centrum Warszawy, zlokalizowanym nad pawilonem „Cepelia”, będzie się pojawiać poniższa grafika. Zachęcamy do jej udostępniania oraz zapoznania się z komunikatem.

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie Rok Marka Edelmana

Marek Edelman bohaterem narodowym?

18 października 2019 roku w Centrum Łowicka, w ramach społecznych obchodów Roku Marka Edelmana odbyła się dyskusja pt.„Marek Edelman bohaterem narodowym?”.

Rozmawiano „mimo różnic”: o obecnej recepcji postaci Doktora Marka Edelmana; o poczuciu tożsamości narodowej i o tym, co je wyznacza; o architekturze narodowych panteonów i o tym do czego są narodom potrzebne; o bohaterstwie narodowym – i o tym czy dziś i w przeszłości tak samo je rozumiemy.

Rozmawiali: Daria Chibner (Klub Jagielloński), Bartosz Bartosik (Więź), Agata Szczęśniak (OKO.press) oraz publiczność.

Spotkanie prowadzili: Bogdan Białek (Stowarzyszenie im Jana Karskiego) i Paula Sawicka (Stowarzyszenie Rok Marka Edelmana)

Wydarzenie było firmowane przez Stowarzyszenia: Rok Marka Edelmana, Otwarta Rzeczpospolita i Stowarzyszenie im. Jana Karskiego

Dziękujemy Centrum ŁOWICKA za gościnę.

wiecej

Muzeum POLIN - Rok 2019 ogłoszono w Warszawie rokiem Marka Edelmana