Europejskie Muzeum Roku w Gliwicach

Muzeum w Gliwicach kandydatem na Europejskie Muzeum Roku. Za Dom Pamięci Żydów Górnośląskich

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich

Fot: Zdzisław Daniec

Józef Krzyk /gliwice.wyborcza.pl/

Muzeum w Gliwicach znalazło się w finale konkursu EMYA 2020 - na Europejskie Muzeum Roku. Doceniono Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, który jest najnowszym oddziałem gliwickiego muzeum.

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich powstał z inicjatywy władz Gliwic w dawnym żydowskim domu przedpogrzebowym przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego, tuż obok Cmentarza Lipowego, najważniejszej w mieście nekropolii. W grudniu zeszłego roku stworzono tu wystawę stałą „Żydzi na Górnym Śląsku”. Z tym momentem zakończył się długotrwały proces rewitalizacji tego obiektu.

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach z wieloma nagrodami

W krótkim czasie to miejsce stało się ważnym punktem popularyzowania wiedzy o tradycjach, historii i życiu codziennym żydowskich mieszkańców Górnego Śląska. Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach, podkreśla, że Dom Pamięci Żydów Górnośląskich jest dziś tętniącym życiem miejscem, gdzie nie tylko przechowuje się pamięć, ale gdzie uczy się wrażliwości i rozumienia dziedzictwa

  • Edukacja jest tutaj nie przekazywaniem informacji, ale staje się wychowaniem do wartości. Tak w Muzeum w Gliwicach rozumiemy zadanie naszej instytucji – jej przestrzeń ma być miejscem animowania życia kulturalnego i przypominania o tym, co ważne – o imponderabiliach, o niezmiennych wartościach, które jak klej wiążą społeczeństwo - deklaruje szef gliwickiego muzeum.

Osiągnięcia pracowników placówki zostały już nieraz nagrodzone. Ministerstwo Kultury oraz generalny konserwator zabytków nagrodziły Dom Pamięci Żydów Górnośląskich w konkursie “Zabytek Zadbany” i uznały za jedną z najlepszych adaptacji obiektu zabytkowego w Polsce. Placówka zdobyła też nagrody w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2016, a także w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku 2017.

Wystawa stała „Żydzi na Górnym Śląsku” otrzymała główną nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie Wydarzenie Muzealne Roku 2018, została także finalistą ogólnopolskiego konkursu „Wydarzenie Historyczne Roku 2018”.

EMYA 2020 - Europejskie Muzeum Roku dla Muzeum w Gliwicach?

Właśnie ogłoszono, że Muzeum w Gliwicach za zorganizowanie i prowadzenie Domu Pamięci Żydów Górnośląskich znalazło się w finale konkursu EMYA 2020 - Europejskie Muzeum Roku.

European Museum of the Year Award (EMYA) to najbardziej prestiżowe wyróżnienie przyznawane muzeom europejskim od ponad 40 lat. Nagroda przyznawana jest przez European Museum Forum (EMF), organizację pozarządową działającą pod auspicjami Rady Europy. O nagrodę EMYA ubiegać się mogą te muzea, które rozpoczęły działalność lub przeszły znaczącą modernizację w ciągu ostatnich trzech lat.

  • W Domu Pamięci Żydów Górnośląskich skupia się to, czym w przeciągu ostatniej dekady stało się Muzeum w Gliwicach – instytucją wielowymiarową, nastawioną na edukację i popularyzowanie wiedzy, prężnie współpracującą z ośrodkami badawczymi, naukowcami, artystami z kraju i zagranicy, otwartą dla szerokiej publiczności – z bogatą i zróżnicowaną ofertą – instytucją troszczącą się o wielokulturowe dziedzictwo regionu, odpowiadającą na potrzeby lokalnej społeczności, realizującą projekty będące unikalnymi nie tylko w skali regionu, kraju, ale i Europy – zapewnia dyrektor Krawczyk.

Podkreśla, że ta placówka nie choruje na kompleks prowincji, ale potrafi czerpać z bogactwa polskiej i górnośląskiej historii, a także “wziąć odpowiedzialność za spuściznę społeczności, których losy splotły się z dziejami Rzeczpospolitej”.

Proces wyłonienia finalistów i laureatów trwał kilka miesięcy. O awansie do finału zdecydowały m.in. opinie jurorów po ich wizytach w poszczególnych placówkach. Oprócz Muzeum w Gliwicach do finału dostały się jeszcze cztery inne polskie instytucje: Muzeum Warszawy, Muzeum Miejskie w Żorach, Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu oraz Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu.