Bliskie spotkanie chrześcijan i Żydów (17.12.2019)

Zaprasza Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Psalm 67 - Psalm Menora
Psalm Menora, źródło: Bene Israel Jews

17 grudnia 2019 roku (wtorek)
godz. 18:00
Warszawa

Wstęp na spotkanie za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem

W tym cyklu naszych "Bliskich spotkań" gromadzimy się dla Psalmów - modlitwy, którą bez żadnego wahania możemy odmawiać wspólnie:

Relacja video

1) Powitanie

2) Wprowadzenie do spotkania

3) Lektura Psalmu 67

4) Komentarz żydowski: Bella Szwarcman-Czarnota

Pisarka, publicystka, redaktorka, tłumaczka i filozofka. Znawczyni tematu dotyczącego kobiet żydowskich. Była także pracowniczką Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz sekretarzem redakcji Biuletynu Żydowskiego Instytutu Historycznego. Laureatka nagrody im. ks. Stanisława Musiała 2016. Laureatka nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej 2018. Jest redaktorką i felietonistką Midrasza.

5) Komentarz chrześcijański: o. Marek Nowak OP

Wstąpił do Zakonu Dominikanów w 1986 roku, a siedem lat później przyjął święcenia kapłańskie. W 1992 roku na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie obronił pracę magisterską, a w kolejnych latach na Uniwersytecie Warszawskim - rozprawę doktorską oraz habilitacyjną z zakresu filozofii. Jest wykładowcą w Zakładzie Filozofii Religii Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie. Specjalizuje się w filozofii dialogu międzyreligijnego. Jest zaangażowany w dialog chrześcijańsko-żydowski od 25 lat.

6) Prezentacja o świetle w tradycji żydowskiej: Monika Krajewska

Artystka zajmująca się wycinanką żydowską oraz sztuką żydowską. Jest nauczycielką w Szkole Lauder-Morasha w Warszawie. Prowadzi zajęcia z plastyki z elementami kultury żydowskiej. Prowadzi również warsztaty wycinanki żydowskiej i kaligrafii hebrajskiej na wielu imprezach i festiwalach związanych z kulturą żydowską. W 1982 wydała książkę w postaci albumu fotograficznego „Czas kamieni”, w której przedstawiła żydowską sztukę nagrobną głównie z terenów wschodniej Polski. Książka została przetłumaczona na język angielski i francuski.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz rejestracji na spotkanie znajduje się: tutaj.

Psalm 67: