Życzenia noworoczne

Złożone wspólnie przez rabina i biskupa

Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich oraz Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Jerzy Samiec

Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich oraz Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Jerzy Samiec

Życzenia noworoczne złożone wspólnie przez naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha oraz Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Jerzego Samca. Dobrego Roku 2020!