Zygmunt Stępiński zostanie dyrektorem Polin?

Zygmunt Stępiński, p.o. dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Fot. Marta Starowieyska

Zygmunt Stępiński, p.o. dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Fot. Marta Starowieyska

Źródło: "Więź"

Proponują to przedstawiciele przyjaciół Muzeum, organizacji społecznych, środowisk żydowskich oraz darczyńców.

Ich spotkanie odbyło się wczoraj w Warszawie. Obecna była też przedstawicielka Prezydenta m.st. Warszawy, Aldona Machnowska-Góra.

Podczas spotkania przyjęte zostało wspólne oświadczenie. Jego sygnatariusze apelują do założycieli Polin o „pilne zażegnanie kryzysu wywołanego brakiem powołania jego dyrektora”. „Muzeum nie może pozostawać w stanie zawieszenia, bez dyrektora powołanego na wieloletnią kadencję, który z powodzeniem będzie kontynuować misję instytucji tak dobrze służącej dialogowi i porozumieniu polsko-żydowskiemu oraz obrazowi Polski w świecie” – zaznaczają.

Podkreślają, że „najlepszym kandydatem na stanowisko dyrektora był profesor Dariusz Stola, który w maju 2019 roku zdecydowanie wygrał ogłoszony decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego konkurs. Dziś jednak stoimy w obliczu patowej sytuacji, ponieważ kandydatura profesora Stoli nie uzyskała akceptacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

„Trudno zrozumieć i zaakceptować powody, dla których tak się stało. Brak powołania profesora Stoli musi zostać odebrany jako porażka przez każdego, komu na sercu leży dobro Muzeum” – czytamy w oświadczeniu.

Jego autorzy zwracają uwagę, że „w odpowiedzi na zaistniałą sytuację Pan Profesor wyraził gotowość poparcia innego rozstrzygnięcia, które zyskałoby akceptację wszystkich założycieli Muzeum Polin, czyli MKiDN oraz Stowarzyszenia ŻIH i Prezydenta Miasta st. Warszawy”. „Przyjmujemy to z najwyższym uznaniem” – piszą.

„W krytycznej dla losów Muzeum sytuacji, jedynym rozwiązaniem może okazać się powołanie innego kandydata. W naszej zgodnej opinii bezwzględnie powinna to być jednak osoba wskazana przez Stowarzyszenie ŻIH w pełnym porozumieniu z Prezydentem Miasta st. Warszawy, co stanowiłoby gwarancję, że działalność tak ważnej dla nas wszystkich instytucji będzie kontynuowana bez przeszkód i równie owocnie, jak dotychczas pod kierownictwem prof. Dariusza Stoli. Oczekujemy, że tak wskazany kandydat uzyska również akceptację MKiDN i zakończy się kryzys związany z obsadą stanowiska dyrektora Muzeum. Naszym zdaniem naturalnym kandydatem jest dotychczasowy p.o. dyrektora Zygmunt Stępiński” – czytamy.

Sygnatariuszami pisma są: Anna Bando, Kamila Dąbrowska, Magda Dorosz, Joanna Fikus, Andrzej Friedman, Konstanty Gebert, Jan Hartman, Zuzanna Hertzberg, Jan Jagielski, Tadeusz Jakubowicz, Marian Kalwary, Alicja Kobus, Klara Kołodziejska, Aleksandra Leliwa-Kopystyńska, Helise Lieberman, Sergiusz Kowalski, Maciej Kozłowski, Stanisław Krajewski, Wiktor Markowicz, Agnieszka Milbrandt, Jacek Młynarski, Alicja Mroczkowska, Małgorzata Niezabitowska, Marek Nowakowski, Johnatan Ornstein, Grażyna Pawlak, Shana Penn, Lesław Piszewski, Piotr Puchta, Andrzej Folwarczny, Agata Rakowiecka, Sebastian Rejak, Roman Rewald, Andrzej Rojek, Zygmunt Rolat, Adam Daniel Rotfeld, Sławomir Różański, Paula Sawicka, Ryszard Schnepf, Rabin Michael Schudrich, Karina Sokołowska, Rabin Shalom Ber Stambler, Paweł Śpiewak, Marcin Święcicki, Jarosław Szczepański, Tad Taube, Izabela Teodorkiewicz, Marian Turski, Marcin Wodziński, Rabin Stas Wojciechowicz, Krzysztof Zorde, Jolanta Żyndul.