Pamięć, ale o czym?

Getto w Łodzi a polityka pamięci

Seminarium naukowe poprowadzi dr Andrzej Czyżewski z Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Plakat

Źródło: Żydowski Instytut Historyczny

Seminarium naukowe poprowadzi dr Andrzej Czyżewski z Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Autor podejmie próbę odpowiedzi na pytanie, jakie miejsce w ramach oficjalnie budowanego w czasach PRL przekazu pamięciowego o II wojnie światowej odgrywały losy drugiego co wielkości getta na ziemiach polskich i jego więźniów. Interesować będzie go głównie problem odgórnego wpisywania opowieści o łódzkiej „dzielnicy zamkniętej” w konkretne ramy interpretacyjne, jak i kwestia tego, kiedy zjawisko to przybierało szczególnie na sile. Innymi słowy, będzie starał się poszukiwać odpowiedzi na pytanie, na ile specyfika realiów łódzkiego getta miała szansę zaistnieć w przestrzeni publicznej PRL. Naturalnym kontekstem podjętych rozważań będzie także kwestia oficjalnego promowania konkurencyjnych wobec motywu łódzkiego getta wątków pamięci zbiorowej na temat czasów okupacji, zarówno w skali lokalnej, jak i ogólnopolskiej.

Dr Andrzej Czyżewski – historyk, adiunkt na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. W zeszłym roku obronił rozprawę doktorską: „Historia w służbie władzy – przeobrażenia oficjalnego obrazu okupacji w Łodzi w okresie PRL. Studium z lokalnej polityki pamięci historycznej”. Autor monografii „Proces destalinizacji polskiej nauki historycznej w drugiej połowie lat 50. XX wieku”. Kierownik projektu badawczego „Generacja czy generacje Marca ’68 – między historią mówioną a metodą biograficzną“ (finansowanego przez NCN).

Spotkanie odbędzie się 25 lutego o godz. 11.00 w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu, wejście od ul. Tłomackie.

Serdecznie zapraszamy!