Ludzie. Nie Liczby.

Żydowscy mieszkańcy Czarnego Dunajca na Podhalu oraz okolicznych miejscowości, zamordowani w Holokauście, zostaną upamiętnieni z imienia i nazwiska

Bo każdy miał imię....

Fundacja Rodziny Popielów „Centrum” powstała w 2018 roku z inicjatywy Dariusza Popieli, sportowca, olimpijczyka, medalisty mistrzostw Świata i Europy, wieloletniego reprezentanta Polski w kajakarstwie slalomowym. Głównym celem Fundacji jest realizacja projektu „Ludzie, nie liczby” - imiennego upamiętnienia ofiar Zagłady oraz propagowania wiedzy i przywracania pamięci o mniejszościach narodowych, etnicznych i religijnych zamieszkujących tereny Polski w ujęciu historycznym i współczesnym. Jako członkowie i członkinie Fundacji chcemy inspirować i wspierać działania na rzecz rozwoju tolerancji i poszanowania godności ludzkiej. Bardzo ważne jest dla nas także wspieranie i promowanie inicjatyw mających na celu rozwój intelektualny, kulturowy, społeczny, w tym działań na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej społeczeństwa i rozwoju sportu kwalifikowanego. Jednocześnie pozostajemy zaangażowani w działalność charytatywną, którą członkowie zarządu Fundacji realizują od lat a teraz postanowili połączyć siły w celu zwiększenia efektywności pomocy

Żydowscy mieszkańcy Czarnego Dunajca na Podhalu oraz okolicznych miejscowości, zamordowani w Holokauście, zostaną upamiętnieni z imienia i nazwiska w ramach projektu „Ludzie, Nie Liczby”. W ten sposób upamiętniono już Żydów z Krościenka n. Dunajcem oraz Grybowa./niezależna.pl/

"Wspólnym działaniem możemy wszystko! Pokazaliśmy to w Krościenku i Grybowie przed nami kolejne wyzwanie. Fundamentalne, to Przywrócić Pamięć o kilkuset ofiarach Zagłady z Czarnego Dunajca przez imienne upamiętnienie! Bo każdy miał imię. Podejmujemy szereg działań by pozyskać środki do realizacji projektu, którego dokładne szczegóły - bo to o wiele więcej niż pomnik - na /centrumfundacja.pl/. Zbiórka stanowi jedno ze źródeł finansowania i naszej integracji wokół projektu, który może być też Twój. W Grybowie było około 100 darczyńców zbiórki w sieci, za co dziękuję. Obecnie ruszamy z przyciskiem na fb. Przekaż datek i zapraszam do wsparcia naszego społecznego projektu." /FB/

„Ludzie, nie liczby” to projekt zainicjowany przez Dariusza Popielę z Nowego Sącza, kajakarza górskiego i olimpijczyka z Pekinu z 2008 r., działającego w organizacji Sądecki Sztetl. W zeszłym roku otrzymał on wyróżnienie POLIN 2017 przyznane przez Muzeum Historii Żydów Polskich, za zainicjowanie i koordynowanie budowy Pomnika Pamięci Żydów z Krościenka nad Dunajcem. Nagrodę finansową przeznaczył na kontynuację inicjatywy „Ludzie, Nie Liczby”.

Potrzeba upamiętnienia żydowskiej społeczności Krościenka nad Dunajcem stała się inspiracją dla stworzenia szerszego projektu pod nazwą „Ludzie, nie liczby”, którego koncepcję wypracowaliśmy z udziałem Joanny Kurczap i Elżbiety Magenheim. Przygotowanie projektu było możliwe dzięki odkryciu przez doktor Karolinę Panz sporządzonych przez Judenraty list mieszkańców z terenów Podhala z 1942 roku. Publikacja personaliów umożliwiła upamiętnienie wszystkich 256 mieszkańców i mieszkanek na pomniku zaprojektowanym przez Grzegorza i Joannę Kurczap. Nie ukrywamy, że projekt z Krościenka jest dla nas kluczowy dla kolejnych realizacji – to dzięki niemu zdobyliśmy doświadczenie i wiedzę, która pomaga nam skutecznie działać w kolejnych miejscowościach.

W ramach kontynuacji projektu w listopadzie tego roku uporządkowano cmentarz żydowski w małopolskim Grybowie i uroczyście odsłonięto na nim pomnik z imionami i nazwiskami 1774 żydowskich mieszkańców tego miasta i okolicznych miejscowości, ofiar Holokaustu.

Jak poinformował Dariusz Popiela, kolejnym zadaniem, podjętym wraz z osobami od lat działającymi na rzecz przypomnienia lokalnej żydowskiej społeczności, będzie imienne upamiętnienie na pomniku żydowskich mieszkańców Czarnego Dunajca oraz okolicznych miejscowości zamordowanych podczas okupacji przez niemieckiego okupanta.

To kolejne wyzwanie i kolejne ofiary ocalone od zapomnienia – z ekipą "Ludzie, Nie Liczby" ruszamy do Czarnego Dunajca. Za kilka tygodni minie 78 lat od tych tragicznych wydarzeń, dlatego chcemy by tamtejszy cmentarz ani roku dłużej nie wyglądał już jak łąka

  • zaznaczył Popiela.

W ramach przedsięwzięcia dodatkowo upamiętnione będą ofiary obozu pracy "Hobag", który znajdował się w Czarnym Dunajcu. Według szacunków organizacji ponad 20 więźniów zostało tam zamordowanych i pochowanych na cmentarzu żydowskim w zbiorowych mogiłach.

"W ramach projektu będziemy się starać odszukać te groby i odpowiednio upamiętnić ofiary stawiając macewę pamięci. Planujemy wykonać ogrodzenie cmentarza oraz uporządkować cały teren”

  • zapowiedzieli przedstawiciele organizacji. W akcję chcą włączyć mieszkańców, lokalne władze i szkoły.

"Wierzymy w owocną współpracę, jak w dotychczasowych miejscach realizacji naszego projektu. Wspólnymi siłami możemy tym wszystkim bestialsko zamordowanym mieszkańcom Podhala postawić najpiękniejszy pomnik pamięci znajdujący się w naszych sercach"

  • zaznaczył Popiela.

Przypomniał, że dzięki zaangażowaniu lokalnych aktywistów: Karoliny Panz i Michała Szaflarskiego tamtejszy cmentarz żydowski, na którym pozostała tylko jedna macewa, od kilku lat jest systematycznie porządkowany. /niezależna.pl/