Ernsta Blocha filozoficzna koncepcja źródeł faszyzmu niemieckiego (lata 30. XX w.)

Seminarium naukowe

Ernst Bloch

Ernst Bloch

Źródło: Żydowski Instytut Historyczny

Dr Piotr Kendziorek (ŻIH) opowie o oryginalnej koncepcji faszyzmu stworzonej przez Ernsta Blocha, członka szkoły frankfurckiej.

Ernst Bloch należał w okresie międzywojennym do czołowych przedstawicieli niemiecko-żydowskiej lewicy intelektualnej. Jej członkowie starali się zmierzyć z nowymi zjawiskami społecznymi i politycznymi okresu po I wojnie światowej.

Dr Piotr Kendziorek z Żydowskiego Instytutu Historycznego przedstawi oryginalną teorię faszyzmu Blocha z lat 30. i jej miejsce na tle idei typowych dla formacji intelektualnej, którą współtworzył wraz z Györgyem Lukácsem, Maxem Horkheimerem, Walterem Benjaminem, Siegfriedem Kracauerem.