ICCJ: Koronawirus - wróg wspólnoty ludzkiej

Solidarni z dotkniętymi chorobą COVID-19 kontynuujemy współpracę

Coronavirus

From: ICCJ

Anette Adelmann; ICCJ General Secretary | 13.03.2020

ICCJ pragnie wyrazić swoją solidarność ze wszystkimi ludźmi na całym świecie, którzy zostali dotknięci chorobą COVID-19 koronowirusa. Obecny wybuch pandemii i odpowiedź na nią potwierdziły nasze wspólne człowieczeństwo i nasze wspólne pragnienie „wyboru życia” (Pwt 30, 19). Wspólnota ludzkości ma wroga w tym wirusie i pracujemy razem, aby go opanować.

Czytaj więcej:

Głosy religijne w kryzysie COVID-19

Miliony ludzi w różnych krajach - w wielu z nich ICCJ ma organizacje członkowskie - zostało odizolowanych. Ludzka bliskość i międzyludzkie więzi odgrywają pierwszorzędne znaczenie w naszych tradycjach religijnych. Na szczęście dzięki nowoczesnym technologiom możemy pozostać w kontakcie pomimo kwarantanny. Od nas, jako ludzi religijnych, zależy nasze okazywanie troski o innych i pomoc w każdy możliwy sposób, przy jednoczesnej ochronie własnego zdrowia i zdrowia naszych rodzin.

Nie powinniśmy kierować się strachem ani paniką. „Ten inny” nie jest zagrożeniem. Inny jest kolejną istotą ludzką, stworzoną na Obraz Boga. W jego obliczu możemy zobaczyć Boskość.

Żyjemy nadzieją i modlimy się o zdrowie i pokój. Wirus może zostać zatrzymany i opanowany. Kontynuujemy współpracę w celu powszechnego przetrwania naszej planety i rozkwitu jej mieszkańców.

COVID-19 - Common Enemy of Humankind

The ICCJ wishes to express its solidarity with all the people world-wide who have been affected by the COVID-19 coronavirus. The present outbreak and the response to it have confirmed our common humanity and our common desire to “choose life” (Deut. 30:19). Humankind has a common enemy in the virus and we are working together to contain it.

Millions of people in various countries, including many in which the ICCJ has member organizations, have been isolated. Human closeness and connection are of prime importance in our religious traditions. Fortunately, through modern technology, we can stay in contact despite quarantine. It is up to us as religious people to show our concern for others and help in any way we can, while safeguarding our own health and the health of our families.

We should not be driven by fear or panic; “the other” isn’t a threat. The other is another human being, created in the Image of God, in whose face we can see the Divine.

We hope and pray for health and peace. May the virus be halted and contained and may we continue to cooperate for the general survival of the planet and the flourishing of its inhabitants.