Konferencja ICCJ 2020 w Bratysławie odroczona

ICCJ offices Martin Buber House, Heppenheim

Dom Martina Bubera, Heppenheim, 23 marca 2020 r.

Członkowie zarządu ICCJ z przykrością informują, że musieliśmy niestety podjąć bardzo trudną decyzję. Odraczamy tegoroczną konferencję ICCJ w Bratysławie na Słowacji z powodu obecnej sytuacji, wywołanej pandemią COVID-19. Oczywiście zdrowie wszystkich uczestników ma dla nas pierwszorzędne znaczenie i nie chcemy narażać nikogo na ryzyko. Niewątpliwie frekwencja na konferencji i tak prawdopodobnie byłaby niska z powodu niepewności i ograniczeń spowodowanych aktywnością koronawirusa.

W związku z tym Konferencja ICCJ „Historie, którymi żyjemy: w odniesieniu do siebie i innych”, którą planujemy w Bratysławie, została przełożona na przyszły rok 2021 i odbędzie się w dniach od niedzieli 20 czerwca do środy 23 czerwca. Z niecierpliwością oczekujemy ponownego spotkania z Wami wszystkimi w nowym terminie.

Czasy, w których obecnie żyjemy stanowią wyzwanie przede wszystkim z powodu dystansu społecznego. Wszystkim zaangażowanym w relacje żydowsko-chrześcijańskie (i muzułmańskie) życzymy, aby ten okres stał się okazją do ponownego przemyślenia, w jaki sposób nasze międzyreligijne doświadczenia i osobiste więzi mogą pozytywnie kształtować otaczający nas świat.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekretarzem generalnym ICCJ Anette Adelmann (adelmann[at]iccj.org).

Bądźcie zdrowi i pozostańmy w stałym kontakcie.

W imieniu Zarządu ICCJ, Anette Adelmann Sekretarz Generalny ICCJ.

Postponement of the ICCJ Annual Conference in Bratislava, Slovakia to 2021

Martin-Buber-House, Heppenheim, March 23, 2020

The members of the ICCJ Executive Board are very sorry to announce that we unfortunately have had to make the very difficult decision to postpone this year's ICCJ annual conference in Bratislava, Slovakia due to the current situation because of the COVID-19 pandemic. Naturally, the health of all participants is of prime importance to us, and we do not want to put anyone at risk. Undoubtedly, the attendance at the conference would likely have been poor anyway because of the uncertainties and restrictions caused by the coronavirus situation.

The ICCJ conference on "Stories We Live By: Relating to the Self and Other" to be held in Bratislava has therefore been postponed to Sunday, June 20 – Wednesday, June 23, 2021. We look forward to being together again with all of you at that time.

The times we are currently living in are challenging ones that are marked by social distancing. We wish for all of us involved in Jewish-Christian (and Muslim) relations that these times might also become an opportunity to think anew about the ways our interfaith experiences and personal ties can positively shape the world around us.

If you have any questions, please don't hesitate to contact ICCJ's General Secretary Anette Adelmann (adelmann[at]iccj.org).

Stay well and let's stay in touch!

On behalf of the ICCJ Executive Board, Anette Adelmann ICCJ General Secretary