Serach bat Aszer i Cypora

Cykl wykładów publicystki i filozofki Belli Szwarcman-Czarnoty We współpracy z Gminą Żydowską w Warszawie

Serach

„Kobiety biblijne w żydowskim roku liturgicznym”

Kobiety, które wyprowadziły nas z Egiptu

W Hagadzie na Pesach czytamy, że im więcej ktoś się rozwodzi na temat wyjścia z Egiptu, tym więcej godny jest pochwały. Zatem godni pochwały mogą też być ci, którzy opowiadają o tych, o których zazwyczaj się nie mówi. W Hagadzie o kobietach nie ma słowa, ale traktacie talmudycznym Sota, czytamy, że to dzięki sprawiedliwym kobietom było możliwe wyzwolenie z niewoli egipskiej. Tych kobiet można wymienić kilka, tym razem jednak skupimy się na Serach bat Aszer i Cyporze, żonie Mojżesza.

21.04.2020 (Wt.), 18.00 online