90. urodziny pastora F. Magiriusa

Pastor Friedrich  Magirius

Pastor Friedrich Magirius z dyplomem tytułu "Człowiek Pojednania" za rok 2012 przyznanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów

Wieloletni przewodniczący Chrześcijańsko-Żydowskiej Grupy Roboczej Lipska. Niegdyś podjął na terenie NRD dzieło Aktion Sühnezeichen (Znaki Pokuty), zaczęte w RFN przez Lothara Kreyssi.

Człowiek Pojednania Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów za rok 2012.

Laudacja wygłoszona przez Stanisława Krajewskiego, Współprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcjan i Żydów