450 lat temu w Sandomierzu zawarto zgodę (ugodę)

Ugoda Sandomierska - fragment katalogu wystawy

Źródło: Ewangelicy.pl

Luteranie, reformowani i bracia czescy świadomi wciąż istniejących różnic zawarli porozumienie, którego przesłanie wciąż jest aktualne. Wydarzenie to upamiętniono 5 lipca 2020 r. przed sandomierskim ratuszem, w którym otwarto okolicznościową wystawę „Zgoda panów – zgoda braci”.

Rozmowa bp. Jerzego Samca z ks. Semko Koroza o znaczeniu relacji luterańsko-reformowanych dziś:

Jedność w różnorodności - 450-lecie Zgody Sandomierskiej

450 lat Zgody Sandomierskiej – Kalendarium