Pamięć o Żydach Getta Żmigrodzkiego

W dniu 5 lipca 2020 roku, członkowie Zarządu Gminy Chrześcijańskiej udali się na Hałbów, gdzie oddali cześć pomordowanym Żydom żmigrodzkim. Prezes Zarządu - Pan Zdzisław Senczak odmówił w imi

W dniu 5 lipca 2020 roku, członkowie Zarządu Gminy Chrześcijańskiej udali się na Hałbów, gdzie oddali cześć pomordowanym Żydom żmigrodzkim. Prezes Zarządu - Pan Zdzisław Senczak odmówił w imieniu wszystkich modlitwę do Boga Miłosiernego "El Male Rachamim" za dusze pomordowanych.

W dniu 7 lipca 2020 roku minęła 78. rocznica mordu Żydów żmigrodzkich na Hałbowie.

W związku z tym, że na terytorium RP w dalszym ciągu obowiązuje stan epidemii, Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego zdecydowała się na organizację tegorocznego 10. Modlitewnego Spotkania Ekumenicznego w symbolicznym wymiarze, aby nie narażać potencjalnych gości i uczestników uroczystości. Na terenie mogiły trwają również prace konserwatorskie sarkofagu, dlatego również uroczystości zorganizowano w tej formie. W dniu 5 lipca 2020 roku, członkowie Zarządu Gminy Chrześcijańskiej udali się na Hałbów, gdzie oddali cześć pomordowanym Żydom żmigrodzkim. Prezes Zarządu - Pan Zdzisław Senczak odmówił w imieniu wszystkich modlitwę do Boga Miłosiernego "El Male Rachamim" za dusze pomordowanych. W przyszłym roku zorganizowane zostanie 11. Modlitewne Spotkanie Ekumeniczne w tradycyjnym terminie - serdecznie zapraszamy. W załączeniu przesyłamy zdjęcia z tegorocznych obchodów.

Zarząd Gminy Chrześcijańskiej Im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie

7 lipca 1942 r. Niemcy zamordowali około 1250 żmigrodzkich Żydów.

„Większość Żydów stawiła się na placu Bala – miejscu wskazanym przez Niemców. (…) Spośród zgromadzonych wybrano 750 osób, które otrzymały zgodę na pozostanie w miasteczku, co potwierdzono odpowiednim stemplem w dokumentach. Pozostałych przeznaczono na śmierć. Wśród nich znajdowali się starcy, chorzy i kalecy, figurujący na liście dostarczonej Niemcom przez Judenrat, a następnie rozszerzonej o innych ludzi w podobnym wieku. Oprawcy ocenili ich po wyglądzie, wyciągając z szeregów za pomocą lasek. Za zbyt wolne wykonywanie poleceń niemieckich bito ludzi pejczami, pałkami, a nawet butelkami. Około 1000-1250 wyselekcjonowanych przewieziono ciężarówkami do lasu koło Hałbowa i rozstrzelano. Pozostałych wysiedlono do Jasła”. Również 7 lipca 1942 r. miała miejsce pierwsza akcja likwidacyjna rzeszowskiego getta. Tego dnia w mieście Niemcy zamordowali ok. 350 osób oraz przeprowadzono selekcję na zlikwidowanym cmentarzu żydowskim. Kolejne akcje miały miejsce 10, 14 oraz 17 lipca. Wyselekcjonowanych w liczbie ok. 16,5 tys. Wywieziono w przeciągu miesiąca lipca do obozu zagłady w Bełżcu, a niezdolnych do pracy rozstrzelano w lesie bór przy drodze do głogowa małopolskiego (ok. 2-3 tys.).

Źródło: Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze", na podstawie: Elżbieta Rączy, Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1946, Rzeszów 2014.