Porządkowanie cmentarza żydowskiego w Anielinie

Macewa Miriam córki Eliakima

Macewa Miriam córki Eliakima na cmentarzu żydowskim w Anielinie. Fot: M. Okniński.

Żródło: Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich

30 sierpnia 2020 roku zapraszamy do Anielina - na cmentarzu żydowskim odbędzie się akcja wolontariacka, podczas której uporządkujemy teren cmentarza.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.oo od wprowadzenia o historii tego miejsca.

Organizatorzy zapewniają narzędzia i rękawiczki. Mężczyźni proszeni są o nakrycie głowy

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa pod adres: zydzi.otwoccy@op.pl Przewidywany czas trwania: około 3 godzin

Informacje o cmentarzu za stroną sztetl.org:

"Cmentarz gminy żydowskiej w Otwocku został założony w początkach XX w., na południe od Otwocka, w obecnych granicach administracyjnych Karczewa, pomiędzy ul. Andriollego i ul. Czerwona Droga. Od strony Karczewa na cmentarz najłatwiej dostać się ulicą Czerwona Droga. Po wejściu w las po prawej stronie widoczna jest drewniana kapliczka. Cmentarz znajduje się po jej lewej stronie, około 200 m dalej. Do cmentarza można dojść także od strony Otwocka, skręcając w prawo z ul. Andriollego w ul. Hrabiego lub bezpośrednio w ul. Czerwona Droga.

Na cmentarzu w okresie międzywojennym byli grzebani głównie osoby, które zmarły w otwockich szpitalach i sanatoriach"

Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali cmentarz. Przez wiele lat po wojnie nagrobki niszczały. Niektóre groby zostały splądrowane przez poszukiwaczy kosztowności. W okresie komunizmu przez teren cmentarza przeprowadzono linię wysokiego napięcia.

Monika Krajewska i Jan Jagielski w opracowaniu pt. Uwagi o stanie cmentarzy żydowskich w Polsce, tak opisali tę nekropolię po jej wizytacji pod koniec lat 70. XX w.:

Cmentarz położony za cmentarzem katolickim przy leśnej drodze w kierunku Karczewa. Zdewastowany kilka lat temu podczas budowy linii wysokiego napięcia. Nadal niszczeje i porasta młodymi drzewami. Pośród nich połupane odłamki macew z napisami i pięknymi płaskorzeźbami. Wśród starszych drzew, w części nie zniszczonej – ponad 100 macew i innych grobów; płyty leżące, stojące, niektóre świeżo rozbite. Macewy z różnorodną symboliką i napisami w różnych językach (hebrajski, polski, rosyjski, niemiecki) – zmarli pochodzili z różnych stron Polski. Cmentarz porośnięty częściowo starym, częściowo młodym lasem. Nie ogrodzony

10.10.2000 r. w wyniku procesu restytucji właścicielem działki cmentarnej została Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie.

Od 2002 r. prace porządkowe na cmentarzu są systematycznie prowadzone przez Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich. Otwocki cmentarz chętnie odwiedzają grupy młodzieży żydowskiej z różnych stron świata.

W ostatnich latach na cmentarzu młodzi Polacy z otwockich szkół pracowali wspólnie ze swoimi żydowskimi rówieśnikami z Australii, Stanów Zjednoczonych i Izraela. W organizację polsko-żydowskich spotkań na cmentarzu zaangażowani są zwłaszcza nauczyciele otwockich liceów ogólnokształcących: Piotr Cmiel i Jadwiga Rakowska – członkowie Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich.

Od roku 2004 r. z gminą żydowską przy renowacji otwockiego cmentarza współpracuje społeczność baptystyczna w Otwocku (I Zbór Baptystyczny w Otwocku – Droga Życia) i wolontariusze ze Stanów Zjednoczonych (Georgia, Tennessee, Alabama, Teksas i Północna Karolina). Początkowo prace prowadził North Lanier Baptist Church. Ochotnicy wycięli chaszcze, aby linie graniczne cmentarza były zauważalne.

W sierpniu 2007 r. rozpoczęły się prace na cmentarzu, polegające na oznaczeniu głazami terenu grzebalnego. Projekt przygotowali i przeprowadzili: Monika Czub, Monika Radkiewicz oraz ksiądz Wojciech Lemański. Ponadto ok. 50 t kamieni wzdłuż granic cmentarza rozłożyli młodzi mieszkańcy Ośrodka Readaptacyjnego Ministerstwa Zdrowia w Anielinie (sąsiadującego z cmentarzem). Dzięki ciężkiej pracy polskich i amerykańskich wolontariuszy wyznaczony został teren cmentarza. W prace porządkowe na cmentarzu w Anielinie zaangażowało się łącznie ponad 140 wolontariuszy ze środowisk baptystycznych ze Stanów Zjednoczonych i Polski. Osobą odpowiedzialną w Polsce za kontakty z amerykańskimi baptystami jest Steven D. Reece.

Spis macew z cmentarza żydowskiego w Otwocku jest dostępny na stronie Fundacji Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich: [dostęp: 08.01.2015].

Zapraszamy do udziału w porządkowaniu wszystkich zainteresowanych!

Wydarzenie będzie odbywało się w ramach projektu finansowanego z programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa "Wspólnie dla dziedzictwa".

Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich