Oświadczenie Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie

Uchwała Ogólnego Zgromadzenia Zboru z dnia 19 września 2020 r.

krzyż hugonocki

Krzyż hugonocki

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie·Środa, 23 września 2020

Zwracamy uwagę na rosnącą liczbę zagrożeń i wyzwań w przestrzeni publicznej, odnośnie do których Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, w tym Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie, powinien być źródłem odważnych słów i czynów oraz obrony i wsparcia słabszych i poszkodowanych. Do takich kwestii w szczególności należą: katastrofa klimatyczna i spowodowane przez człowieka zagrożenia ze strony przyrody, zagrożenie epidemiczne i wyzwania dla zdrowia publicznego, powiązane z powyższymi załamanie się gospodarki powodujące narażenie coraz większej liczby osób na niepewność jutra i ubóstwo, katastrofalny stan debaty publicznej powodujący głęboki i bolesny podział społeczeństwa, w tym powrót przemocy do życia publicznego, objawiający się podważaniem praw kobiet, mniejszości wyznaniowych, homofobią, antysemityzmem, ksenofobią, rasizmem i przejawami różnych fundamentalizmów.

Wyrażamy opinię, że zadaniem chrześcijanina jest w obliczu wyzwań i problemów odważne głoszenie Ewangelii jako źródła pocieszenia, wzmocnienia i nadziei. Jako ewangelicy reformowani wyrażamy przekonanie, że słowa nauczania Chrystusowego powinny być powszechnie słyszalne i nie wolno unikać ich głoszenia także w takich sprawach, w których daleko jest od ogólnospołecznego konsensusu.

Czynimy to, gdyż bliskie są nam wartości chrześcijańskie, takie jak poszanowanie drugiego człowieka (w którym zobowiązani jesteśmy widzieć naszego bliźniego) i poszanowanie wolności innych ludzi wzorem Jezusa Chrystusa (Mt, 19, 16-22) oraz wartości takich jak tolerancja i poszanowanie praw obywateli jako fundament budujący polską tożsamość.