Święto Reformacji

Nie chodzi o wymuszanie norm moralnych, tylko o wychowywanie świadomych ludzi

Marcin Luter przybijający do drzwi kościoła 95 tez / Ferdinand Pauwels - flickr

Marcin Luter przybijający do drzwi kościoła 95 tez / Ferdinand Pauwels - flickr, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3767049

W Pamiątkę Reformacji ewangelicy spotykają się na okolicznościowych nabożeństwach

Z historii Rok Reformacji 2017

Kościół Ewangelicko-Reformowany

Redaktor naczelna JEDNOTY Ewa Jóźwiak opowiadała dziś w Radio TOK FM o reformacji, różnicach między ewangelicyzmem i katolicyzmem, a także o stanowisku Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP na temat aborcji.

Kościół Ewangelicko-Augsburski

Dnia 31 października Kościół Ewangelicko-Augsburski obchodzi Pamiątkę Reformacji – jedno z najważniejszych luterańskich świąt.

Pamiątka Reformacji nie jest świętem ku czci Marcina Lutra i innych Reformatorów. Intencją jej obchodzenia jest przypomnienie jej dziedzictwa, intelektualnego, kulturalnego i muzycznego. Ewangelicy traktują to święto jako podkreślenie roli Biblii w życiu chrześcijan.

Reformację zapoczątkował w Wittenberdze augustiański mnich – ks. Marcin Luter, profesor biblistyki na uniwersytecie w Wittenberdze. Sprzeciwił on się powszechnej, średniowiecznej praktyce handlu odpustami w Kościele katolickim. W dniu 31 października 1517 roku wywiesił 95 tez przeciwko odpustom na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze. Tezy błyskawicznie rozpowszechniły się w postaci ulotek. Ich celem było wezwanie do dysputy uczonych teologów.

To wydarzenie stało się przyczynkiem do rozwoju myśli reformatorskiej Lutra i uznawane jest za początek Reformacji. W wyniku dalszych wydarzeń powstał Kościół Ewangelicki. W Polsce liczy on ok. 70.000 wiernych. Połowa z nich zamieszkuje Śląsk Cieszyński.

W wielu krajach o tradycji protestanckiej Święto Reformacji jest dniem wolnym od pracy. W Polsce - tam gdzie to możliwe - ewangelicy korzystają z możliwości wzięcia urlopu, zgodnie z przysługującym im prawem.

Na Śląsku Cieszyńskim

Dzisiaj wierni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego obchodzą Pamiątkę Reformacji. Na Śląsku Cieszyńskim wieczorem zostaną odprawione w świątyniach ewangelickich okolicznościowe nabożeństwa.

  • Ewangelicy spotykają się 31 października na okolicznościowych nabożeństwach, choć w okresie pandemii wiele osób pozostanie w domach i będzie uczestniczyć w nabożeństwie z kościoła Świętej Trójcy w Lędzinach-Hołdunowie, którego transmisja rozpocznie się w programie drugim Telewizji Polskiej. Parafie będą transmitowały również nabożeństwa w internecie – poinformowała rzecznik Kościoła Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska.

Podczas nabożeństw reformacyjnych księża wygłoszą kazania. Zabrzmi też hymn luteranów "Warownym grodem jest nasz Bóg".

Jak dodała Godfrejów-Tarnogórska, w bieżącym roku ze względu na sytuację epidemiczną nie odbędzie się „Noc z Lutrem”, która rokrocznie gromadzi w jednej ze świątyń luterańskich na Śląsku Cieszyńskim młodzież. Centrum Misji i Ewangelizacji, a także duszpasterze młodzieży będą natomiast transmitowali w mediach społecznościowych programy "Dobry wieczór! #młodzi".

W dniu Pamiątki Reformacji wiernym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przysługuje prawo zwolnienia od nauki lub pracy.

Rzecznik poinformowała, że w związku z świętem Światowa Federacja Luterańska przygotowała materiały do nabożeństw reformacyjnych do wykorzystania w Kościołach członkowskich na świecie, a w mediach społecznościowych ukazały się filmy z refleksjami, co znaczy być luteraninem.

  • Z regionu Europy Środkowo-Wschodniej wypowiada się Sebastian Madejski, praktykant w Parafii Świętej Trójcy w Warszawie – dodała.

Pamiątka Reformacji nawiązuje do ogłoszenia 95 tez przez augustiańskiego zakonnika ks. dr. Marcina Lutra. Luter ogłosił tezy 31 października 1517 r. w Wittenberdze zachęcając do dyskusji na temat pokuty i odpustów.

  • Chciał również przypomnieć ówczesnemu Kościołowi o Bogu i jedynym źródle wiary, jakim jest Pismo Święte. Wydarzenie to zapoczątkowało Reformację, czyli odnowę Kościoła chrześcijańskiego – wskazała Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska.

Zaznaczyła, że przesłanie Reformacji streszcza się w kilku zasadach. Tylko Jezus Chrystus jest zbawicielem, Bożym Synem. Nie ma innych pośredników między Bogiem a człowiekiem. Tylko z Bożej łaski przez wiarę człowiek jest usprawiedliwiony. Tylko Pismo Święte jest źródłem objawienia Boga i drogowskazem w życiu każdego chrześcijanina. Tylko poprzez Słowo Boże głoszone w kazaniu i sakramentach Duch Święty budzi wiarę.

Godfrejów-Tarnogórska wskazała, że intencją Lutra nie było tworzenie nowego Kościoła, lecz zreformowanie istniejącego. Pięć wieków temu okazało się to niemożliwe. W 1521 r. Luter zerwał ze Stolicą Apostolską, a ówczesny papież Leon X obłożył go ekskomuniką.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce należy do rodziny Kościołów luterańskich. Liczy ponad 60 tys. wiernych, z których ponad połowa mieszka na Śląsku Cieszyńskim. Kościoły luterańskie na świecie liczą ok. 80 mln członków, a do dziedzictwa duchowego Reformacji przyznaje się kilkaset milionów chrześcijan.

A Baptist Reflection on Reformation Day

by Bruce Riley Ashford, First Thing, 2020.10.31

On October 31, many Americans decorate their homes for Halloween with ghouls, goblins, cobwebs, and pumpkins. Many Protestant Christians, however, celebrate something far more significant: Reformation Day.

By historical consensus, October 31, 1517, is the day Martin Luther sent his theses to the Catholic Archbishop of Mainz. According to many historians, it is also the day Luther nailed his Ninety-Five Theses to the door of All Saints’ Church in the German town now known as Lutherstadt-Wittenberg. The sound of his hammer would soon be heard throughout Germany and the rest of the world.

Of course, Catholics lament that the Reformation broke the unity of the Western institutional church centered in Rome. Social and political philosophers argue that it set off the “wars of religion” that plagued Europe for many years. Still other scholars maintain that it led to Western individualism and secularism. Criticisms aside, nearly all agree that the Reformation was one of the most significant transformations of Western society since the life and ministry of our Lord.

Reformation Day is especially significant for Lutherans and Calvinists, although many other denominations recognize it today. Even the Roman Catholic Church often sends representatives to participate in Protestant-led Reformation commemorations. It might surprise readers to learn that some Baptist theologians do not consider their tradition to be part of the Reformation tradition, though they are influenced by it. Their reasoning is that Baptists (the early Anabaptists) never actually wanted to reform the Catholic Church so much as subvert it and start afresh.

Nonetheless, this writer considers Baptists a part of the Reformation tradition and wishes to express appreciation for the Reformation—and for one teaching in particular. Central to the Reformation was the belief that Scripture should be the primary source and supreme norm for Christian theology and for the Christian life. Southern Baptists such as I are grateful for the high view of Scripture that catalyzed the Reformers and that informs most Baptists today.

We Baptists believe that Scripture is the written word of God; read and heard correctly, it presents the living words of a living Lord. Through our missionary efforts, it should be made accessible to everybody, in one way or another—to those who can read and those who cannot read. Indeed, Scripture is the primary way God invites humans into the drama of redemption, calling them to know him and love him and join him on his mission.

Scripture, with local churches serving as the loci of its reception, provides humanity with the normative trajectory for their lives. Scripture is authoritative, inspired, and inerrant: It is God’s authoritative word that does not err and will not lead us astray. It is relational: While the Christian life certainly involves cognition, it is primarily a relational endeavor; through Scripture, we can know and love God personally. It is life-ordering: As the Shema (Deut. 6:4-9) makes clear, Scripture teaches us how to center our lives on God. Further, it is world-interpretive: If “all things were created through him and for him” (Col. 1:16), then, as Lesslie Newbigin often said, Christ is the “clue” to understanding the universe.

Our high view of Scripture does not prevent us from recognizing the role of reason; Christians must rely on our God-given rational faculties in order to reflect upon God’s self-revelation in a disciplined manner. It recognizes the role of culture; the Christian life is necessarily lived out in a cultural context and articulated in cultural forms. It acknowledges the role played by experience; our journey in life is what prepares Christians to understand the words of Scripture. Scripture teaches us about God, and does so analogically. Finally, our view of Scripture affirms the role of tradition. Most Baptists, such as I, affirm a single-source theory of tradition. In accord with many historical theologians, we affirm the church fathers’ concept of a “rule of faith.” This means we acknowledge that there is a proper order and connection to the Bible’s teaching and its overarching narrative, and that if we ignore this order and connection, we will misread Scripture and misconstrue Christian doctrine. Tradition, therefore, can be a safeguard against misinterpretation and self-serving construals of the text.

Scripture is central to the Christian life. We must soak ourselves in it, bringing its axioms to bear upon the axioms of our secular age. Reformation Day can be a reminder that our God is a God who speaks, a God who offers his Word as a bridge to his world.

No other worldview, religion, or philosophy properly offers such a bridge between the Creator and his creatures. Atheism offers merely an “immanent frame,” a closed universe guided by no transcendent being. This is also true of pantheism; according to pantheists, God does not transcend our earthly reality, but is our reality and is bound to its existence. Islamic monotheism offers a God who, though transcendent, is entirely inscrutable. Christian theism, however, presents God as the qualitatively and quantitatively different One who nonetheless initiates personal communication with his creatures. In fact, God’s triune existence is a model of accomplished communication.

On Reformation Day, therefore, let us pause to thank God for his living Word that directs our lives.

Bruce Riley Ashford is provost of Southeastern Baptist Theological Seminary.