Prof. Dariusz Stola. Historia Żydów w Polsce komunistycznej: schyłek czy odrodzenie?

Wykład prof. Dariusza Stoli o życiu żydowskim w PRL

Prof. Dariusz Stola. Historia Żydów w Polsce komunistycznej: schyłek czy odrodzenie?

Źródło: Stowarzyszenia im. Jana Karskiego

"Zostają jednostki, to nie jest społeczeństwo, to jest populacja. Używamy terminu „społeczeństwo żydowskie” czy nawet „społeczności żydowskie” – ale ta grupa ma tak niezwykłą strukturę i mobilność, że można się zawahać przed użyciem słowa społeczeństwo" mówił nasz gość o Żydach próbujących budować po Zagładzie nowe życie w Polsce w rozmowie dla Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej w 2005 roku.

Prof. Dariusz Stola jest historykiem, profesorem w Instytucie Studiów Politycznych PAN. W latach 2014-2019 był dyrektorem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych i 10 wielokrotnie nagradzanych książek, w tym: Nadzieja i zagłada (1995); Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968 (2000); Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1948-1989 (2010). Za zasługi dla badań nad historią najnowszą otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.