The Lucky Jewathon - Żyd na szczęście

"Żyd na szczęście" - "Lucky Jewathon"

Żródło: “The Lucky Jewathon” FestivALT

English version below

“The Lucky Jewathon” to 72-godzinny interaktywny, internetowy performans. Wydarzenie inspirowane jest innym happeningiem FestivALT-u - “Żyd na szczęście”, zrealizowanym wcześniej w przestrzeni miejskiej. Projekt został wymyślony przez Michaela Rubenfelda i opracowany wspólnie z Magdą Rubenfeld Koralewską, Jasonem Francisco i Adamem Schorinem. Nazwa “Żyd na szczęście” odnosi się do figurek i małych obrazków prezentujących wizerunek Żyda ze złotą monetą, czyli przedmiotów zwyczajowo sprzedawanych w Polsce jako przynoszące szczęście talizmany. Podczas, gdy niektórzy postrzegają je jako pamiątki po przedwojennej społeczności żydowskiej w Polsce, dla wielu są po prostu antysemickimi karykaturami. Projekt dotyka kulturowych zawiłości związanych z tymi przedmiotami - żydowscy artyści, wcielając się w przestrzeni miejskiej w rolę “Żyda na szczęście” skłaniają do refleksji szerszą grupę odbiorców. Ten zarazem szczery, jak i satyryczny performans wywołał całą gamę reakcji - od żywiołowych pochwał do wręcz pogardy. Dla nas stanowi zaproszenie do rozmowy: o kulturze w praktyce, „pozytywnych stereotypach”, wyobrażeniach o Żydach w Polsce i skomplikowanym charakterze szczęścia.

Do udziału w “The Lucky Jewathon” FestivALT zaprosił 18 gości z całego świata, którzy będą pełnić rolę gospodarzy. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. antropolodzy, akademicy, artyści, dziennikarze, przedstawiciele lokalnej społeczności oraz politycy. Każdy z nich poprowadzi 4-godzinną sekcję, która będzie jego prywatną interpretacją projektu “Żyd na szczęście”. Przez 72 godziny będziemy spotykać się na panelach, rozmowach, projektach artystycznych, filmowych, muzycznych, a może nawet tanecznych. Każdy z gospodarzy będzie mógł wyrazić siebie w wybrany sposób, a widzowie, w zależności od tego, kiedy się włączą, będą uczestniczyć w zupełnie innym doświadczeniu. “The Lucky Jewathon” jest całkowicie interaktywny. To oznacza, że w chwili wejścia na Zoom, odwiedzający staje się częścią performansu. Każdy jest zaproszony do udziału w tym przedsięwzięciu i może wnieść do niego coś od siebie. “The Lucky Jewathon” będzie także streamowany na Facebooku i YouTubie dla tych, którzy wolą pozostać jedynie obserwatorami.

Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na kłopotliwą praktykę, która w Polsce jest czymś całkowicie normalnym.

 • 26.11. 20.00 - 29.11 20.00 (CET/Warszawa)
 • 26.11 14.00 - 29.11 14.00 (EST/Nowy York)

Kliknij na szczęście:

Partnerzy:

 • Festival of Jewish Arts and Music
 • Asylum Arts
 • Magazyn Chidusz
 • Magazyn Kontakt
 • Eldorado Teatr
 • ASPJ - Australian Society of Polish Jews and Their Descendants

DZIĘKUJEMY

Projekt zrealizowano przy współpracy z Allianz Kulturstiftung. Przy wsparciu finansowym Dutch Jewish Humanitarian Fund

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar”.

Performens wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiany z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.

The Lucky Jewathon

The Lucky Jewathon is a 3-day / 72-hour interactive durational, online performance. The performance is inspired by FestivALT’s live Lucky Jew performance that responds to conceived by Michael Rubenfeld and developed with Magda Rubenfeld Koralewska, Jason Francisco, and Adam Schorin. The term “Lucky Jew” refers to figurines and small paintings of Jews with gold coins that are customarily sold in Poland as good luck charms. While some people see them as remembrances of Poland’s pre-war Jewish communities, for many they are simply anti-Semitic caricatures. Lucky Jew is a performance that engages with the cultural complications of these objects by bringing a Lucky Jew to life in the public spaces of the city. The performance, at once sincere and satirical, has inspired all manner of reactions—from ebullient praise to downright contempt. For us, the performance is an invitation to a conversation: about the cultural practice, “positive stereotypes,” images of Jews in Poland, and the complicated nature of luck. For the Lucky Jewathon, FestivALT has invited 18 different people from around the world to host the Lucky Jewathon, including academics, artists, anthropologists, journalists, community leaders, and politicians. Each host will have a 4 hour section to contribute their own response to the “Lucky Jew” project. Over 72 hours we will be met with panels, conversations, art projects, film, music and maybe even some dancing. Each host has been asked to respond however they choose, and depending on when you tune in, you’ll get a completely different type of experience.

The Lucky Jewathon is completely interactive. This means that as soon as you enter the ZOOM room, you are a part of the performance. You are invited and encouraged to participate in the action -- to bring your eyes, ears and voice to the room. The Lucky Jewathon will also be live streamed on YouTube and Facebook, for those who would prefer to just be an observer.

Inspired by telethon events where the goal is to raise money for a cause, the goal of the Lucky Jewathon is to raise awareness about a problematic practice that has become normalized in Poland.

 • 26.11. 8pm - 29.11 8 pm (CET/Warsaw)
 • 26.11 2pm - 29.11 2 pm (EST/New York)

Join the luck!

In partnership with:

 • Festival of Jewish Arts and Music
 • Asylum Arts
 • Chidusz magazine
 • Magazyn Kontakt
 • Eldorado Teatr
 • ASPJ - Australian Society of Polish Jews and Their Descendants

THANK YOU

In cooperation with Allianz Kulturstiftung. This project was co-financed by the Dutch Jewish Humanitarian Fund.

A public project co-financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland through the competition “Public Diplomacy 2020—A New Dimension.”

The performance reflects only the views of its creators and holds no bearing on the official position of the Ministry of Foreign Affairs.

This project is co-financed by the public funds of the City of Krakow.