Holokaust – jak o nim uczyć, jak o nim rozmawiać?

Holokaust – jak o nim uczyć, jak o nim rozmawiać?

Źródło: Fundacja Bente Kahan, Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej w Synagodze Pod Białym Bocianem we Wrocławiu

Kolejne spotkanie dotykające tematyki edukacji o Zagładzie, które poprowadzi Ewa Skrzywanek z wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Holokaust – jak o nim uczyć, jak o nim rozmawiać?

Podczas tego webinarium zastanowimy się nad pytaniami – od kiedy i w jaki sposób należy uczyć o Holokauście? jaką literaturę polecić dzieciom, uczniom? w jakim wieku można zabrać dzieci, uczniów do miejsc pamięci takich jak Auschwitz –Birkenau, Majdanek? Czy można przygotować się do spotkania z tym najstraszniejszym fragmentem historii?

Zaprezentowane zostaną również zalecenia Muzeum Żydów Polskich Polin i International Holocaust Remembrance Alliance.

EWA SKRZYWANEK – absolwentka historii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych Wiedzy o Śląsku Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczycielka historii, edukator w zakresie Edukacji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-niemieckich, trener (należy do sieci trenerów Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z zakresu edukacji o Holokauście), tutor edukator.

Nauczycielka historii przez 30 lat, doradca metodyczny od 1998 r., obecnie konsultant we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie. Ukończyła II stopień Międzynarodowej Szkoły Edukacji o Holokauście przy Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Zajmuje się m.in. zagadnieniami wielokulturowości, programami edukacyjnymi UE, edukacją regionalną, edukacją w miejscach pamięci. Organizatorka i realizatorka licznych konkursów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich, szkoleń, seminariów, ogólnopolskich konferencji o edukacji w miejscach pamięci. Autorka publikacji z zakresu metodyki nauczania historii, edukacji regionalnej, patriotycznej, europejskiej, ekonomicznej i wielokulturowości. Dolnośląska koordynatorka edukacji o Holokauście z ramienia Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie; Ambasadorka Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Ekspert MEN komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli. Koordynatorka i współautorka projektu Edukacja w miejscach pamięci, od 2013 r. (skorzystało z niego 35 tys. wrocławskich uczniów). Inicjatorka licznych projektów w obszarze edukacji we Wrocławiu m.in. przez szesnaście lat Radosnych Obchodów Nieodległości, działań z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej, praw człowieka, kształtowania postaw obywatelskich. Pracuje w Grupie Roboczej Nauczycieli i Nauczycielek przy Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Honorowy profesor oświaty.

Sfinansowano ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl) w ramach projektu Nauka o Holokauście dla lepszej przyszłości. Przeciwdziałanie ksenofobii i wykluczeniu.