Trzy wizje państwa, trzy wizje armii. Organizacje zbrojne ruchu syjonistycznego przed 1948 r.

Seminarium naukowe

Trzy wizje państwa, trzy wizje armii. Organizacje zbrojne ruchu syjonistycznego przed 1948 r. Seminarium naukowe online, poświęcone organizacjom zbrojnym ruchu syjonistycznego przed powstanie

Płonący statek Irgunu "Altalena", 22/06/1948 r., zbiory Instytutu Żabotyńskiego w Tel Awiwie.

Źródło: Żydowski Instytut Historyczny

Seminarium naukowe online, poświęcone organizacjom zbrojnym ruchu syjonistycznego przed powstaniem Izraela. Wykład Joanny Zych z Akademii Sztuki Wojennej, nagrodzonej w IX edycji konkursu im. Majera Bałabana.

Link do rejestracji na seminarium:
Zobacz wydarzenie na facebooku

Seminarium poświęcone będzie genezie i metodom działania Hagany, Irgunu i Lehi – trzech największych organizacji zbrojnych ruchu syjonistycznego w mandatowej Palestynie. Organizacje te, które w 1948 r. współtworzyły Siły Obronne Izraela, dzieliło niemal wszystko: od podejścia do walki zbrojnej, poprzez ideologię polityczną, aż do wizji przyszłego państwa żydowskiego. Słuchacze będą także mogli zapoznać się z historią powiązanych z poszczególnymi odłamami ruchu syjonistycznego mniejszych organizacji w jiszuwie i w diasporze, które przyczyniły się do odrodzenia żydowskiego etosu wojskowego na początku XX wieku.

Joanna Zych – absolwentka Akademii Sztuki Wojennej (kierunek: bezpieczeństwo narodowe), aktualnie doktorantka na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Autorka artykułów naukowych publikowanych na łamach m.in. Kwartalnika „Bellona”, „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, „Security and Defence Quarterly”, „De Securitate et Defensione”, a także publikacji popularnonaukowych w czasopismach branżowych. Zainteresowania naukowe: organizacja i funkcjonowanie sił zbrojnych, system obronny Izraela, historia konfliktów izraelsko-arabskich, obrona cywilna.

Do przeczytania: Flisiak Dominik
Działalność syjonistów-rewizjonistów w Polsce w latach 1944/1945-1950, wydawnictwo TYGIEL 2020.