Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Projekt realizowany w latach 2020-2024

Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Źródło: POLIN

"Chronić pamięć i kształtować przyszłość" – to misja edukacyjna Muzeum POLIN, a zarazem misja projektu "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe". Spaja je wiara, że poznanie historii Żydów polskich wzmacnia świadomość historyczną Polaków, Żydów i Europejczyków, ponieważ jest ona częścią historii Polski, Europy i żydowskiej diaspory.

Nasze różnorodne programy edukacyjne docierają obecnie do młodzieży, edukatorów, specjalistów i szerokiej publiczności na całym świecie dzięki grantowi w wysokości 10 milionów euro udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

Grant ten jest przeznaczony na realizację projektu "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" od marca 2020 roku do kwietnia 2024 roku, w partnerstwie z instytucjami norweskimi: Norweskim Centrum Studiów nad Holocaustem i Mniejszościami, Europejskim Centrum Wergelanda, Centrum Falstad oraz muzeami żydowskimi w Oslo i Trondheim, a także Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma.

Celem projektu jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa polskich Żydów poprzez programy edukacyjne i kulturalne, zgodnie z przekonaniem, że poznanie bogatej i dramatycznej historii polskich Żydów nie tylko pogłębia wiedzę, lecz także uczy szacunku do osób odmiennych wyznań i kultur, przeciwdziała ksenofobii, przygotowuje młodych ludzi do życia we współczesnym zróżnicowanym społeczeństwie.

Przez 50 miesięcy projektu, wraz z partnerami zrealizujemy blisko 5200 wydarzeń dla ponad miliona uczestników w Polsce i Norwegii.

Główne programy:

Pierwsza edycja projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” zrealizowana w latach 2013-2017 zdobyła prestiżową Nagrodę Unii Europejskiej dla Dziedzictwa Kulturowego „Europa Nostra 2017” i przyczyniła się do zdobycia przez Muzeum POLIN najważniejszych nagród muzealnych w Europie.