Oświadczenie Wspólnoty Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku ws. pandemii COVID-19

Wspólnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego Szacunku

Źródło: Wspólnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego Szacunku

Oświadczenie ws. pandemii COVID-19

22 lutego 2021 r.
PDF

Od niemal roku żyjemy w warunkach pandemii wywołanej wirusem COVID-19. Na całym świecie wirus ten spowodował śmierć dwóch i pół miliona osób, w tym około czterdziestu tysięcy w Polsce. W walce z pandemią nie jesteśmy jednak bezsilni. Wspierają nas i ratują nasze zdrowie i życie tysiące lekarzy, pielęgniarek i specjalistów z dziedziny chorób zakaźnych. Wdzięczność i podziw dla nich są trudne do wyrażenia słowami. Nasza wiara i nasze przekonania każą nam zaufać tym, którzy, używając wszelkich dostępnych narzędzi, podejmują niezbędne kroki w celu zatrzymania pandemii. Winniśmy im pamięć w codziennej modlitwie oraz wdzięczność Stwórcy za obdarzenie nas mądrością, która czyni nas zdolnymi do tego, by skutecznie leczyć chorych i przeciwdziałać szerzeniu się pandemii.

Zgadzamy się co do tego, że postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarzy i instytucji powołanych do zwalczania zagrożeń biologicznych jest imperatywem moralnym - nie tylko dzisiaj, ale dziś w szczególności.

Jesteśmy także świadomi obaw, jakie u wielu osób rodzi kwestia szczepień przeciwko wirusowi COVID-19.

W naszym najgłębszym przekonaniu, odwołując się do stanowiska Polskiej Akademii Nauk, „szczepienie jest jedynym racjonalnym wyborem, dzięki któremu będziemy mogli szybciej wyjść z pandemii, ochronić życie i zdrowie milionów osób oraz ograniczyć kryzys ekonomiczny i społeczny”.

My, członkowie Wspólnoty Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku, zgłosiliśmy już chęć szczepienia przeciw COVID-19 i zachęcamy do tego naszych współobywateli. Wzywamy wszystkich, by – kierując się dobrem własnym i bliźnich – dokonywali racjonalnych wyborów, opartych na wiedzy i zaleceniach lekarzy i instytucji medycznych.

 • Imam Rafał Berger, Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, Współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej,
 • Dr Ewa Jóźwiak, Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP,
 • Rabinka Małgorzata Kordowicz, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie,
 • Prof. Stanisław Krajewski, Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Współprzewodniczący ze strony żydowskiej,
 • Mufti Tomasz Miśkiewicz, Mufti Muzułmański RP,
 • Zbigniew Nosowski, Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Współprzewodniczący ze strony chrześcijańskiej,
 • Ks. Prof. Henryk Paprocki, Katedra Teologii Prawosławnej, Uniwersytet w Białymstoku,
 • Dr Sebastian Rejak, p.o. Dyrektora American Jewish Committee Central Europe,
 • Bp Jerzy Samiec, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce,
 • Rabin Michael Schudrich, Naczelny Rabin RP,
 • Prof. Agata Skowron-Nalborczyk, Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, Współprzewodnicząca ze strony katolickiej,
 • Ks. Prof. Andrzej Szostek, b. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1998-2004)