Przedpoście ze Starym Testamentem

Cztery spotkania online z ks. Henrykiem Paprockim

Kś. Henryk Paprocki

Kaplica prawosławna św. Grzegorza Peradze

Cztery spotkania online z ks. Henrykiem Paprockim dotyczące dziedzictwa Starego Testamentu. Wykłady odbywają się w środy o 21.00 na profilu kaplicy na youtube.

Kaplica świętego męczennika Grzegorza to miejsce, w którym nabożeństwa sprawowane są w języku polskim. Świątynia znajduje się w Warszawie przy ulicy Lelechowskiej 5.

Nabożeństwa odbywają się regularnie - w każdą sobotę i niedzielę, wielkie święta, w Wielkim Poście i w okresie paschalnym.

Opiekę duszpasterską sprawują ks. Henryk Paprocki, ks. Artur Aleksiejuk.

Kaplica podlega prawosławnej parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie. Zgodnie z decyzją parafian (głosowanie na podstawie dekretu metropolity Sawy) posługuje się tzw. nowym kalendarzem (nowym stylem).

  • 10 lutego - Elementy liturgii starotestamentowej w Nowym Testamencie
  • 17 lutego - Wpływ Świątyni Jerozolimskiej na wygląd świątyń chrześcijańskich
  • 24 lutego - Dziedzictwo Starego Testamentu w Liturgii eucharystycznej
  • 3 marca - Dziedzictwo Starego Testamentu w godzinach kanonicznych