Świat widziany oczami ocalałego dziecka

Rozmowa o "Piętnie Zagłady" - Stowarzyszenie im. Jana Karskiego

Rozmowa o "Piętnie Zagłady" - Stowarzyszenie im. Jana Karskiego

Źródło: Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach

W ramach cyklu "ABC judaizmu i dziedzictwa żydowskiego" zapraszamy do udziału w rozmowie wokół nowej książki Joanny Michlic zatytułowanej "Piętno Zagłady".

W dyskusji prowadzonej przez Bogdana Białka, prezesa Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, weźmie udział autorka, a także Anna Bikont i prof. Marcin Kula.

Link do spotkania:

Publikacja składa się z esejów Joanny Michlic po raz pierwszy publikowanych w języku polskim. Teksty dotyczą doświadczenia Holokaustu żydowskich dzieci i nastolatków z Polski i przybliżają polskiemu czytelnikowi nowe metody naukowe analizy i interpretacji świadectw młodych ocaleńców. Ukazują ważność tych świadectw nie tylko w rekonstrukcji historycznej wojennych i powojennych losów oraz tożsamości dzieci i ich pamięci o Zagładzie, ale także w badaniach nad relacjami polsko-żydowskimi po 1939 roku, przemocą antysemicką i skomplikowaną historią Polaków ratujących Żydów.

Joanna Beata Michlic - historyczka zajmująca się dziejami społecznymi i kulturowymi Żydów wschodnioeuropejskich oraz historią i pamięcią o Zagładzie. Założycielka i dyrektorka programu „Rodzina, dziecko i Holokaust” na Uniwersytecie Brandeis w USA. Autorka licznych książek i artykułów, miedzy innymi, Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych (ZIH, 2015), która znalazła się w dziesiątce książek nominowanych do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego w 2016 i redaktorka, Jewish Family 1939 – Present: History, Representation, and Memory, która znalazła się na amerykańskiej liście Etycznych Badań (List of Ethical Inquiry) jako jedna z najlepszych publikacji na Uniwersytecie Brandeis w 2017. Dzięki stypendium Fundacji Gerdy Henkel, obecnie pisze książkę o historii i pamięci ratownictwa Żydów w Polsce.

Anna Bikont - reporterka i pisarka, w latach 80. redaktorka podziemnych „Tygodnika Mazowsze” i „Solidarności”, współzałożycielka „Gazety Wyborczej”. Autorka takich pozycji jak „My z Jedwabnego” (Europejska Nagroda Książkowa, Nagroda Nike 2005), „Sendlerowa. W ukryciu” (Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego), „Jacek”.

Prof. Marcin Kula - historyk specjalizujący się w historii społecznej. Autor publikacji poświęconych historii Polski i Ameryki Łacińskiej, a także zagadnieniu pamięci historycznej. Profesor nauk humanistycznych, wykładowca Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Jest autorem licznych publikacji, m. in. „Między przeszłością a przyszłością: o pamięci, zapominaniu i przewidywaniu”, „Uparta sprawa - żydowska? polska? ludzka?” i „Naród, historia i... dużo kłopotów”. Pokaż mniej