Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja. Misja Polska-Izrael w Ustroniu

Fundacja Życie i Misja z Ustronia

Źródło: Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja

Cele i misja

Misja Polska-Izrael istnieje, aby propagować postawę otwartości i szacunku wobec narodu żydowskiego, wspierać działania na rzecz pojednania między narodami polskim a izraelskim, a także szerzyć wiedzę na temat ziemi, kultury i historii Izraela. Celem Misji Polska-Izrael jest edukacja, głównie środowisk chrześcijańskich, na temat prawd biblijnych dotyczących starożytnego i współczesnego Izraela oraz Bożych planów dla narodu żydowskiego i Kościoła.

Działalność

Misja Polska-Izrael we współpracy ze Wspólnotą Życie i Misja organizują obchody świąt biblijnych (Pascha, Szawuot, Rosz HaSzana, Jom Kippur, Sukkot, Chanuka i Purim), Dzień Modlitwy o Jerozolimę oraz spotkania edukacyjne. Wykłady często skoncentrowane są na pogłębieniu znajomości Starego Testamentu, przybliżeniu słuchaczom tematyki judeo-chrześcijańskiej oraz zachęceniu do błogosławienia i wspierania narodu żydowskiego. Wydarzenia szczególne, niecykliczne, to także projekcje filmów, warsztaty tańca izraelskiego i inne.

Publikacje

Ważną częścią pracy Misji Polska-Izrael jest edukacja poprzez książki oraz nagrania audio i video o tematyce żydowskiej i izraelskiej. Wydawnictwo Koinonia, działające przy Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja, dysponuje szerokim zakresem książek oraz nagrań w tej tematyce