Siostra Joela Krüger laureatką tytułu Człowiek Pojednania 2020

Siostra Joela

Siostra Joela Krüger

Polska Rada Chrześcijan i Żydów swoim dorocznym zwyczajem przyznała tytuł Człowiek Pojednania.

Tytuł przyznaliśmy siostrze Joeli Krüger z luterańskiej wspólnoty Sióstr Maryi w Darmstadt.

Uroczyste wręczenie tytułu odbędzie się w terminie późniejszym najprawdopodobniej w trybie on-line.

Przyznajemy tytuł CZŁOWIEK POJEDNANIA osobom spoza Polski, ew. Polakom mieszkającym długo za granicą, szczególnie zasłużonym dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce, w uznaniu ich wyjątkowego wkładu w dzieło zbliżenia, lepszego poznania i pojednania chrześcijan i Żydów w Polsce.

Siostra Joela Krüger

Siostra Joela Krüger należy od 50 lat do luterańskiej wspólnoty Sióstr Maryi w Darmstadt. W jej regułę wpisano zakaz prozelityzmu. S. Joela jest autorką tekstów, m.in. (tłumaczonych na język polski): „Od szyderstwa do szacunku. Powrót Kościoła na właściwe tory” oraz „Gdzie jest Król Żydów? Pytanie skierowane do Kościoła w 21. stuleciu”. Od lat piętnuje antysemityzm w Kościele. W 2014 r. była w Warszawie, aby wspólnie z weteranami Powstania Warszawskiego i na ich zaproszenie złożyć hołd jego ofiarom. Bywała w Polsce i z innych okazji.

List pokutny skierowany do Polaków 1 IX 2014

Źródło: Fundacja Pojednanie

Gościem specjalnym Konferencji Przyjaźni Polsko-Niemieckiej oraz Marszu Życia była Siostra Joela Kruger, jedna z sygnatariuszek poniższego listu pokutnego, skierowanego do Polaków.

Do wszystkich Polaków w dniu 1 września 2014 roku

Przed 75 laty Niemcy napadły na Polskę. Rozpoczęła się druga wojna światowa o trudnych do przewidzenia następstwach – śmierć milionów, zniszczenia, wywłaszczenia, praca przymusowa, wysiedlenia. Do tego doszło jeszcze wyniszczanie narodu żydowskiego i zakładanie niemieckich nazistowskich obozów śmierci na polskiej ziemi.

Ten fakt jest dla nas bardzo bolesny i tylko z głębi serca możemy Państwa za to przeprosić.

Jeszcze do dziś nikt z nas nie może zmierzyć głębokości ran pozostawionych przez tę wojnę w każdej polskiej rodzinie. Ludzkie pocieszenie tu nie wystarczy, ale Psalmista w Psalmie 56,9 powiedział: „Tyś policzył dni mojej tułaczki, zebrałeś moje łzy w bukłak swój: czyż nie są zapisane w księdze Twojej?”

Bóg widział wszystko, we wszystkim współcierpiał i zachował to w Swoim miłosiernym sercu. Najmniejsze cierpienie zostało przez Niego zauważone i wszystko ma dla Niego znaczenie. Krzyż Golgoty przypomina nam wciąż o Jego niezmiennej miłości do nas. Ten krzyż jest dla nas wspólnym pocieszeniem. Jest to miejsce przebaczenia i źródło uzdrawiającej miłości naszego Pana, Jezusa Chrystusa, która może połączyć ze sobą nasze narody.

Boże, pobłogosław Polskę!"
Evangelische Marienschwesternshaft, Darmstadt. Niemcy.

Tekst opublikowany jako ogłoszenie płatne 1 Września 2014 roku na łamach Gazety Wyborczej.

Z Holocaustu do Żywej Nadziei, XVIII Konferencja Oświęcim 20-23 sierpnia 2015

Siostra Joela wśród wykładowców

Rok 500-lecia Reformacji, 2017

s. Joela Krüger zainicjowała w Niemczech akcję protestacyjną, której celem miało być usunięcie z luterańskiego kościoła w Wittenberdze średniowiecznej rzeźby Judensau („żydowskiej maciory”). Rzeźby tej nie udało się wprawdzie usunąć, jednak dzięki kampanii informacyjnej, jaką wówczas przeprowadzono (i dzięki zainicjowanej wtedy debacie publicznej), wielu niemieckich chrześcijan uświadomiło sobie ogrom nienawiści do Żydów, przez całe wieki panującej w ich Kościołach.

Polsko-Niemiecka Konferencja Przyjaźni - 1 sierpnia 2019

Siostra Joela wśród wykładowców. (Fundacja Pojednanie)

Alle Beiträge von Schwester Joela Krüger/Wszystkie wkłady Siostry Joeli Krüger 14.11.2020.

Schwester Joela Krüger - Die Ruth unserer Zeit/Rut naszych czasów - 12.05.2018.

Schwester Joela Krüger - Pessahbotschaft - Geheiligt werde dein Name/Przesłanie z okazji Paschy - Święć się Twoje imię - 9.05.2018.