Prof. Stanisław Krajewski rezygnuje z członkostwa w Radzie przy Muzeum Auschwitz-Birkenau

Stanisław Krajewski

Oto tekst mojego listu, ktory posłałem na mailowy adres ministra.

Dzisiaj dowiedziałem się (z prasy), że zostałem powołany na kolejną kadencję (2021–2025) do Rady przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Wyraziłem kiedyś na to zgodę, będąc w kontakcie z dyrekcją Muzeum. Jednak okazało się, że tym razem obok osób zajmujących się tematyką dotyczącą obozu znalazła się tam p. Beata Szydło. Rozumiem to jako upolitycznienie Rady. W takiej sytuacji nie widzę dla siebie możliwości funkcjonowania w jej ramach. Rezygnuję zatem z członkostwa w tej Radzie.

List ten pozwalam sobie podać do wiadomości publicznej.

Stanisław Krajewski