Wspólne Dziedzictwo: rozmowa z prof. Stanisławem Krajewskim

Nowy cykl comiesięcznych spotkań Wspólne Dziedzictwo: rozmowy o relacjach chrześcijańsko-żydowskich organizowany przez Forum Dialogu

Wspólne Dziedzictwo: rozmowa z prof. Stanisławem Krajewskim

Źródło: Forum Dialogu

W dialogu z judaizmem chrześcijanie poznają swoje korzenie, mierzą się z trudnym dziedzictwem historii i jak w każdym dialogu międzyreligijnym towarzyszą innemu doświadczeniu wiary. Czym natomiast jest dialog z chrześcijanami dla Żydów? Czym jest dla Żydów w Polsce, niewielkiej religijnej mniejszości otoczonej dominującym katolicyzmem?

Prof. Stanisław Krajewski dialogiem z chrześcijanami zajmuje się od dziesięcioleci, dlatego spytamy go zarówno o szeroki obraz dialogu wyznawców judaizmu z chrześcijanami, jak i jego osobiste zaangażowanie. Rozmowę poprowadzi Zuzanna Radzik, teolożka i wiceprezeska Forum Dialogu.

Spotkanie online odbędzie się 29 kwietnia o godz. 19:00 na platformie ZOOM.
Rejestracja:

Prof. Stanisław Krajewski - Profesor zwyczajny na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał doktorat z matematyki, habilitację z filozofii i tytuł profesora nauk humanistycznych. Aktywny uczestnik odrodzenia życia żydowskiego w Polsce jeszcze przed rokiem 1989, potem czynny w żydowskim życiu organizacyjnym. Jest współtwórcą Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, której współprzewodniczy od niemal 30 lat. Współtworzył wystawę „Powojnie” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Autor książek i artykułów dotyczących logiki, filozofii matematyki, judaizmu, historii i doświadczeń Żydów, dialogu międzyreligijnego. Wśród jego książek są: „Żydzi, judaizm, Polska” (1997), „54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas” (2004), „Poland and the Jews. Reflections of a Polish Polish Jew” (2005), „Tajemnica Izraela a tajemnica Kościoła” (2007), „Nasza żydowskość” (2010), „Co zawdzięczam dialogowi międzyreligijnemu i chrześcijaństwu, What I Owe to Interreligious Dialogue and Christianity” (2017), „Żydzi w Polsce – i w Tatrach też” (2019), a także „Twierdzenie Gödla i jego interpretacje filozoficzne: od mechanicyzmu do postmodernizmu” (2003) oraz „Czy matematyka jest nauką humanistyczną?” (2011).

Zuzanna Radzik - wiceprezeska Forum Dialogu, teolożka, absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Stała współpracowniczka „Tygodnika Powszechnego” i autorka książek na temat roli kobiet w Kościele katolickim. Laureatka Nagrody im. Ireny Sendlerowej za wieloletnią działalność na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego oraz zaangażowanie w feminizm katolicki.

Rozmowa z prof. Stanisławem Krajewskim otwiera nowy cykl comiesięcznych spotkań Wspólne Dziedzictwo: rozmowy o relacjach chrześcijańsko-żydowskich organizowany przez Forum Dialogu, przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych tematem dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. .

Program współfinansowany przez Dutch Jewish Humanitarian Fund oraz Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z Syjonu.