GESZER. Historia (bardziej) dostępna

Cykl spotkań online przybliżających temat historii, kultury i tradycji Żydów w Polsce. Spotkania z tłumaczeniem na Polski Język Migowy.

GESZER. Historia (bardziej) dostępna

Źródło: Żydowskie Muzeum GALICJA, Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa, Ośrodek Kultury Norwida, Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS

Cykl spotkań online przybliżających temat historii, kultury i tradycji Żydów w Polsce. Spotkania z tłumaczeniem na Polski Język Migowy.

Film/zaproszenie w PJM:

"Geszer" po hebrajsku znaczy „most”. Poprzez spotkania pragniemy w sposób symboliczny zbudować most, łączność pomiędzy przeszłością a teraźniejszością oraz pomiędzy środowiskiem osób słyszących a środowiskiem osób g/Głuchych.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Wydarzenia odbędą się za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Obowiązują zapisy. Linki do formularzy zgłoszeniowych znajdują się poniżej w programie.

Program:

12 V / 17.00

Miasto Oszpicin - historia żydowskiego Oświęcimia // webinar z tłumaczeniem na PJM

Oszpicin - tak przedwojenni żydowscy mieszkańcy Oświęcimia nazywali swoje miasto. Mieszkali tu od wieków, a zaraz przed wybuchem wojny stanowili blisko 60% całej populacji miasta tworząc tym samym typowy sztetl. Chcesz się dowiedzieć kim byli? Jak żyli? Czym się trudnili? Jakie były ich tradycje?

Podczas spotkania wspólnie odkryjemy historie ukryte pod zdjęciami osób i przedmiotów przedwojennej społeczności żydowskiej Oświęcimia, a także poznamy podstawowe pojęcia związane z kulturą i tradycją żydowską. Dowiecie się dlaczego Żydzi świętują w sobotę, czym jest jidysz a także kiedy i dlaczego jada się chałkę.

Prowadząca: Karolina Turza - absolwentka polonistyki i kulturoznawstwa, trenerka antydyskryminacyjna. Od 7 lat związana zawodowo z Muzeum Żydowskim w Oświęcimiu, gdzie pracuje z młodzieżą i dorosłymi (szczególnie z nauczycielami i nauczycielkami). Prowadzi warsztaty dotyczące historii i kultury Żydów oraz zjawisk związanych ze stereotypizacją i dyskryminacją grup mniejszościowych. Współpracowniczka Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Ukończyła m.in. Akademię Edukacji Antydyskryminacyjnej i Międzynarodową Szkołę Nauczania o Holokauście Yad Vashem.

Obowiązują zapisy, limit miejsc 50 osób. Link do formularza zgłoszeniowego:

19 V / 17.00

Zagłada Żydów w czasie II wojny światowej // webinar z tłumaczeniem na PJM

Kroke, znaczy Kraków. Dziś nazwa ta jest używana sporadycznie, we wspomnieniach i przy oficjalnych przemówieniach rocznicowych. Przed 1939 blisko 1/3 mieszkańców Krakowa była żydowskiego pochodzenia. Oprócz Kazimierza zamieszkiwali w wielu miejscach, przechadzali się tymi samymi ulicami, kupowali w tych samych sklepach. Podczas wojny większość została wypędzona z Krakowa, osadzona w getcie, lub deportowana do obozów zagłady i koncentracyjnych, w tym znajdującego się na terenie miasta KL Plaszow. Podczas spotkania poznamy historię Zagłady krakowskich Żydów, tego jakie były ich losy podczas wojny oraz jakie ślady ich historii możemy obserwować w dzisiejszym pejzażu miasta.

Prowadzący: Kamil Karski - archeolog, pracownik Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Zajmuje się badaniami związanymi z tzw. archeologią współczesnej przeszłości skupiającą się na XX w., w tym pozostałości konfliktów, zbrodni i zniszczeń wojennych. Do jego zainteresowań należą również tzw. archeologia publiczna (popularyzacja wiedzy dot. wyników badań archeologicznych) oraz studia nad trudnym dziedzictwem.

Obowiązują zapisy, limit miejsc 50 osób. Link do formularza zgłoszeniowego:

26 V / 17.00

Powojenna historia Żydów oraz odrodzenie życia żydowskiego w Polsce // webinar z tłumaczeniem na PJM

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane najważniejsze aspekty dotyczące życia żydowskiego w Polsce po tragedii Holokaustu. Jak liczna była społeczność żydowska po wojnie? Jak toczyło się życie społeczne i kulturalne na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci? W końcu co sprawiło, że możemy dzisiaj mówić o odrodzeniu życia żydowskiego w Polsce i jaka jest jego skala? Na te i wiele innych pytań postara się odpowiedzieć w swojej prelekcji pracownik Działu Edukacji Żydowskiego Muzeum Galicja - Bartosz Duszyński.

Prowadzenie: Bartosz Duszyński - absolwent Judaistyki oraz Studiów Bliskowschodnich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracownik Żydowskiego Muzeum Galicja. Jego zainteresowaniami badawczymi jest tematyka Holokaustu oraz historia współczesnego Izraela. Największą satysfakcję daje mu organizowanie polsko - izraelskich spotkań i wymian młodzieży. Obowiązują zapisy, limit miejsc 50 osób. Link do formularza zgłoszeniowego:

Projekt „Gesher. Historia (bardziej) dostępna" finansowany jest przez Instytut Nauczania o Zagładzie i Prawach Człowieka im. Olgi Lengyel (TOLI).

Szczegółowe informacje:
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków tel. +48 12 644 27 65 w. 47, 21, 20, nhlab@okn.edu.pl
www.nhlab.okn.edu.pl
www.facebook.com/NHlabOKN