Muzeum KL Plaszow

Rada Muzeum KL Plaszow

Źródło: Muzeum KL Płaszów 13 maja 2021
()

13 maja 2021 r. na platformie ZOOM odbyło się ostatnie spotkanie powołanej w styczniu 2017 r. zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Rady Społecznej ds. utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego obozu KL Plaszow.

Przewodniczącym składającej się z 23 osób Rady Społecznej został dr Marek Lasota, a jej zadaniem było wspieranie projektu upamiętnienia oraz doradzanie i opiniowanie koncepcji wypracowanych przez działającą w ramach Muzeum Krakowa Pracownię Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow. Wsparcie i pomoc Rady były fundamentalne dla upamiętnienia KL Plaszow. Rada Społeczna była ciałem doradczym wspierającym zarówno Muzeum Krakowa, jak też Gminę Miejską Kraków, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Muzeum KL Plaszow na drodze do upamiętnienia byłego obozu.

Podczas łącznie czterech zjazdów Rada konsultowała m. in. treść scenariusza upamiętnienia KL Plaszow, zapoznawała się z wynikami badań archeologicznych, konsultowała kierunki działań zakresie edukacji i popularyzacji wiedzy o byłym obozie.

Wraz z powołaniem Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942 – 1945) (w organizacji) kończy się kadencja Rady Społecznej. Chcemy wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim członkom Rady Społecznej, bez których upamiętnienie KL Plaszow w obecnym kształcie nie byłoby możliwe. Ostatnie cztery i pół roku są fundamentem na którym zaczynamy budować nowe, osobne muzeum. Koniec pracy Rady Społecznej to jednocześnie zamknięcie jednego z etapów i zarazem początek naszego dalszego, wspólnego działania na rzecz pamięci o KL Plaszow. Skład Rady Społecznej ds. utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego obozu KL Plaszow

Przewodniczący Rady Społecznej: dr Marek Lasota

Członkowie Rady Społecznej:

 • † prof. dr hab. Jerzy Aleksandrowicz
 • Jacek Bednarz
 • prof. dr hab. Andrzej Chwalba
 • dr Piotr M. A. Cywiński
 • dr hab. Michał Galas
 • Lili Haber
 • Tadeusz Jakubowicz
 • dr Jan Janczykowski
 • Adam Kalita
 • Teresa Kwiatkowska
 • Paweł Kubisztal
 • dr hab. Andrzej Kulig
 • Janusz Makuch
 • Orit Margaliot
 • ks. abp dr hab. Grzegorz Ryś
 • Michael Schudrich
 • prof. dr hab. Aleksander Skotnicki
 • dr Jörg Skriebeleit Dyrektor KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
 • Kazimierz Świst
 • Marian Turski
 • Marek Zając
 • † prof. dr hab. Franciszek Ziejka
 • dr Anna Ziółkowska